ข่าว

ตึกหดได้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

ตึกหดได้ ถือว่าเป็นข่าวที่กำลังแพร่หลายกันอยู่ในขณะนี้ เรื่องของเรื่องก็เกิดจากการแนวทางการทำลายตึกรูปแบบใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาคารรอบข้าง หรือผู้คนบริเวณนั้นนั่นเองค่ะตึกหดได้

เนื่องจากกรุงโตเกียว เป็นหนึ่งในมหานครของโลกที่มีประชากรหนาแน่นและมากที่สุดในโลก ที่ดินที่นี่มีค่ามากกว่าทองคำ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงสร้างติดกันอย่างแออัด การรื้อถอนหรือทำลายจึงเป็นเรื่องที่ยาก รวมถึงอาคารแต่ละหลังล้วนมีระดับความสูงหลายชั้นอีกด้วย แต่บริษัท ไทเซอิ อีโคโลจิคอล รีโปรดักชัน ซิสเท็ม  ก็มีวิธีการดีๆ ในการทำลายอาคารเก่า ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไป อีกด้วย โดยการทำลายอาคารจากชั้นบนลงมาชั้นล่างทีละชั้น ไม่มีทั้งเศษวัสดุ ปราศจากฝุ่นละออง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในตอนนี้คือการทำลายอาคารโรงแรมแกรนด์ พรินซ์ โฮเทล อากาซากะ ซึ่งมีความสูงราว 138 เมตร ซึ่งตอนนี้ก็ลดลงไปกว่า 30 เมตรแล้ว โดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไร จนกลายเป็นชื่อเสียงตึกหดได้นี่เอง