สิ่งแวดล้อม

Volcanic Lightning ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยและน่ากลัว

Volcanic Lightning เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเกิด ภูเขาไฟระเบิด จะเกิด เป็นพายุสายฟ้า ที่อยู่ในเถ้าภูเขาไฟที่กำลังพวยพุ่งขึ้นเหนือปล่องภูเขาไฟ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมุติฐานว่า ปรากฏการณ์ Volcanic Lightning น่าจะเกิดจากอนุภาคของเถ้าภูเขาไฟเกิดการพุ่งชนกัน ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ขึ้นในอนุภาคของเถ้าภูเขาไฟ และเป็นเหตุให้เกิดฟ้าผ่าขึ้นขณะเกิดภูเขาไฟระเบิด

แต่อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ Volcanic Lightning ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ แต่ขึ้นอยู่กับหินภูเขาไฟที่พ่นออกมา ว่ามีความต้านทานไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน หากมีความต้านทานไฟฟ้าสูงก็จะสามารถเกิดปรากฏการณ์ Volcanic Lightning ได้มากขึ้น

Volcanic Lightning

Volcanic Lightning

Volcanic Lightning

Volcanic Lightning