พัฒนาจิตใจ

การทำให้สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ทุกๆคนย่อมอยากให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่ใจต้องการ แต่ลืมนึกไปหรือเปล่าว่าโลกนี้มีผู้คนมากมาย ต่างคนต่างคิด ต่างที่มา ต่างจิตใจกันไป ไม่มีใครที่จะได้ดั่งใจเราทุกอย่าง รวมถึงแม้แต่คนที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเค้าตลอดไป

การที่จะอยู่ร่วมกับใครได้อย่างมีความสุขนั้น จะต้องยอมรับในสิ่งที่เค้าเป็น ไม่ใช่พยายามเปลี่ยนเค้าให้เป็นในสิ่งที่เราต้องการ จริงอยู่กับคำพูดที่ว่าเราควรปรับตัวเข้าหากัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าปรับเสียจนไม่เหลือความเป็นตัวตนของตนเอง ซึ่งไม่มีใครสามารถทำแบบนั้นได้นาน สุดท้ายแล้ว ตัวตนที่แท้จริงก็จะแสดงออกมาในที่สุด

เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้นั้น จะต้องยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน ถ้ายอมรับได้ รู้ว่าเค้าเป็นอย่างไร เราเป็นอย่างไร ก็จะเกิดความเข้าใจกัน และปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น เราก็จะอยู่กับเค้าได้อย่างมีความสุข

Leave a Reply