อื่นๆ

การนับเวลาแบบฝรั่ง AM PM

การบอกเวลาแบบฝรั่ง

หลายคนคงได้เห็นการบอกเวลาแบบฝรั่งเป็นสัญลักษณ์ AM , PM  แสดงเวลาซึ่งเชื่อว่ามักเกิดความสับสนอยู่บ่อยๆ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า AM PM นั้น บอกเวลากันอย่างไร โดยก่อนอื่นมาดูความหมายของคำย่อก่อนว่าคำย่อ AM PM ย่อมาจากอะไรการบอกเวลาแบบฝรั่ง

AM ย่อมาจาก Ante Meridiem คือ เวลาหลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน เริ่มที่ 00.01 น. ไปจนถึง 11.59 น.

PM ย่อมาจาก Post Meridiem คือ เวลาหลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืน เริ่มตอน 12.01 น.ไปจนถึง 23.59 น.

โดยเวลาของฝรั่งนั้นจะไม่นับเป็น 24 ชั่วโมงเหมือนของไทยเรา แต่จะนับตามตัวเลขบนนาฬิกา คือ มีแค่

1-12 นาฬิกาเท่านั้น

ยกตัวอย่าง เช่น บ่ายสองโมง ของฝรั่งก็จะใช้ 2 PM ซึ่งเท่ากับ 14.00 น. นั่นเอง

จากการนับข้างบนจะเห็นว่าไม่มีเวลา 12.00 น. ซึ่งก็คือเวลาเที่ยงวันกับเที่ยงคืนนั่นเอง โดย 2 เวลานี้ฝรั่งเค้าจะใช้ว่า 12 noon คือเที่ยงวัน และ 12 midday คือเที่ยงคืน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังคงใช้เวลา 12 AM หรือ 12 PM กันอยู่แพร่หลาย จนกลายเป็นที่อนุโลมได้