ความปลอดภัย

การวัดความสั่นสะเทือนตามลักษณะการทำงาน

การทำงานโดยใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนที่มือของผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแน่นในการจับด้ามเครื่องมือ ตำแหน่งที่จับ การสวมถุงมือ และระยะเวลาที่ทำงาน ซึ่งสามารถแบ่งการทำงานกับเครื่องมือที่สั่นสะเทือนตามลักษณะของเวลาได้ 4 แบบ คือ

  1. เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง และสัมผัสกับด้ามจับตลอดเวลา ให้ทำการประเมินค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานเพราะความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอาจไม่เท่ากัน
  2. เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง แต่มีการหยุดพักเป็นช่วงๆ แต่มือผู้ปฏิบัติงานยังคงจับเครื่องมืออยู่
  3. เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง หรือมีการเปลี่ยนโหมดการใช้งานเครื่องมือ เป็นระยะๆ การวัดความสั่นสะเทือนจะต้องวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องมือแต่ละชนิด ถ้าวัดไม่ได้ จะต้องวัดจากการจำลองสภาพงานที่เหมือนงานจริง
  4. เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนเป็นครั้งๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การใช้ริเวท หรือประแจลม จะต้องวัดให้ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนที่มีความสั่นสะเทือน ขณะเกิดความสั่นสะเทือน และหลังสิ้นสุดความสั่นสะเทือน

การวัดค่าเฉลี่ยของความสั่นสะเทือนที่มือได้รับนั้น จะต้องเริ่มวัดทันทีที่มือสัมผัสกับความสั่นสะเทือน แต่ถ้าการทำงานแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 นาที ให้วัดความสั่นสะเทือนนี้อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยเมื่อรวมเวลากันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 นาที

Leave a Reply