แม่และเด็ก

การเจริญเติบโตของทารกในระยะที่อยู่ในครรภ์

การสืบพันธุ์ของคนเริ่มจากไข่ได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิเป็นไซโกตที่ท่อนำไข่ส่วนต้น จากนั้นก็แบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนกลายเป็นเอมบลิโอพร้อมกับเคลื่อนที่มาตามท่อนำไข่ เริ่มฝังตัวในผนังมดลูกเมื่ออายุได้ประมาณ 7 วัน และฝังตัวติดในผนังมดลูกเมื่ออายุได้ 9 วัน ในช่วงนี้จะมีการสร้างรกซึ่งเกิดจากกลุ่มเซลล์ที่อยู่ชั้นนอกของเอมบลิโอเจริญร่วมกับ เนื้อเยื่อชั้นในของผนังมดลูก ในระยะนี้มีการสร้างถุงน้ำคร่ำขึ้นด้วย

เมื่ออายุได้ 2 สัปดาห์ เอมบลิโอจะมีความยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร มีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเริ่มแรกขึ้น 3 ชั้น และในสัปดาห์ที่ 3 เริ่มปรากฏร่องรอยของระบบ และอวัยวะขึ้น ซึ่งได้แก่ระบบประสาท หัวใจมีลักษณะเป็นท่อและเริ่มเต้นเป็นจังหวะ ระยะนี้เอมบลิโอมีความยาวประมาณ 2.3 มิลลิเมตร หลังจากนั้นเอมบลิโอจะเริ่มมีอวัยวะต่างๆเจริญเพิ่มมากขึ้น แขน และขาเริ่มปรากฏชัดเจน เมื่ออายุได้ 4 สัปดาห์ อวัยวะต่างๆจะเจริญเติบโตมีอวัยวะครบ เมื่ออายุได้ 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุดของเอมบลิโอ และหลังจากระยะนี้แล้วจะเรียกว่า ฟีตัส (fetus)

เมื่ออายุได้ 8-9 สัปดาห์ จะมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเจริญให้เห็นได้ชัดเจน และสามารถบอกเพศได้ในช่วงเดือนที่ 4-6 ฟีตัสจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น สามารถรับเสียงจากภายนอกได้ มีการเจริญเติบโตของกระดูก มีผม มีขน ขนาดของฟีตัสในเดือนที่ 6 จะมีน้ำหนักประมาณ 680 กรัม ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ฟีตัสจะมีขนาดโตเพิ่มมากขึ้น ระยะนี้เป็นระยะที่มีระบบประสาทเจริญมาก

หลังจากแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 280 วัน ซึ่งนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ก็จะถึงระยะครบกำหนดคลอดออกมา โดยปกติส่วนหัวของทารกจะออกมาก่อน หลังจากคลอดออกมาประมาณ 1 นาที ทารกจะเริ่มหายใจและติดตามด้วยเสียงร้อง

ถ้ามีการคลอดหลังจากอยู่ในท้องแม่ได้เพียง 6 เดือน อาจรอดชีวิตได้แต่ต้องเลี้ยงไว้ในตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิในร่างกายแม่ และมีเครื่องช่วยหายใจด้วย

Leave a Reply