แม่และเด็ก

วิธีการเลี้ยงลูกที่ดีในยุคไอที

ด้วยสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้พ่อแม่หลายคนเป็นกังวลกับพฤติกรรมของลูกน้อย ที่มีทั้งเทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากต่างชาติ การจะเลี้ยงลูกแบบยึดติดกับวัฒนธรรมแบบเดิมจึงไม่เป็นการดีนัก วันนี้เราจึงขอแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีในยุคไอทีนี้ค่ะ โดยทั่วไปก็ต้องยึดหลัก 3 ข้อ คือ เวลา ความเข้าใจ และความรู้ในการเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกยุคไอที

เวลา เป็นสิ่งสำคัญมากที่พ่อแม่จะต้องหยิบยื่นให้กับลูก อย่าเอาแต่ทุ่มเททำงานจนไม่มีเวลามาสนใจดูแลลูก พ่อแม่จะต้องหาเวลาที่จะนั่งคุยกับลูก และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ไปเที่ยว ดูหนัง ทานข้าว เป็นต้น อย่าพยายามบอกลูกว่าตัวเองไม่มีเวลา ต้องทำงาน เพราะนั่นจะทำให้ลูกเกิดความเกรงใจ ไม่กล้ารบกวนพ่อแม่ และเมื่อมีปัญหาก็จะไม่กล้าที่จะมาปรึกษา เนื่องจากลัวว่าจะเป็นภาระให้ทั้งที่พ่อแม่ก็ยุ่งอยู่แล้ว ทำให้อาจแก้ปัญหาอย่างผิดวิธี เมื่อถึงตอนนั้นแล้วการแก้ไขก็อาจทำได้ยากยิ่ง เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะต้องมีให้กับลูก

ความเข้าใจ พ่อแม่จะต้องรู้ว่าลูกชอบ หรือไม่ชอบอะไร เนื่องจากเด็กสมัยนี้มักมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี ช่วยให้เด็กรู้จักสิ่งต่างๆ มากมาย และทำให้รู้สึกชอบ และไม่ชอบในหลายๆ สิ่ง เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสังเกตด้วยว่าลูกชอบหรือไม่ชอบอะไร จะได้หยิบยื่น และสอนได้อย่างถูกต้อง อย่าพยายามหยิบยื่นให้แต่สิ่งที่พ่อแม่ชอบเท่านั้น เพราะบางครั้งลูกอาจไม่ชอบ ลองถามความคิดเห็นของลูกบ้าง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้มีปากเสียง ทะเลาะกัน จนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ไม่ดี และทำให้ลูกเกิดพฤติกรรมต่อต้านได้

ต้องมีความรู้ในการเลี้ยงลูก เนื่องจากเด็กแต่ละคนก็จะมีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกัน การเลี้ยงดูก็แตกต่างกัน อย่ายึดติด และลองหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อใช้ในการอบรมสั่งสอนลูกให้ได้ผล บางวิธีอาจได้ผลกับเด็กบางคน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลกับเด็กทุกคน บางครั้งจึงอาจต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนที่มีลูกรุ่นราวคราวเดียวกันดู หรืออาจหาข้อมูลต่างๆ ในหนังสือ หรืออินเตอร์เน็ตด้วยเพื่อนำมาปรับใช้กับลูกของตัวเองได้อย่างเหมาะสม