ธุรกิจ

การแบ่งประเภทของธุรกิจตามระดับการค้า

ประเภทของธุรกิจตามระดับการค้าสามารถจัดแบ่งได้ดังนี้

1 ธุรกิจระดับการผลิต ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง หรือกิจการใดๆ ที่มีการผลิตด้วยกระบวนการผลิตใดๆ ที่จะได้สินค้าและบริการออกมาจำหน่าย

2 ธุรกิจระดับการค้าส่ง ได้แก่ กิจการที่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตต่างๆ แล้วนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นๆ ในลักษณะของสินค้าประเภทวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือส่วนประกอบที่จะนำไปผลิตได้ หรือจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับร้านค้าต่างๆ ที่จะนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ค้ารายอื่นๆ หรือจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย

3 ธุรกิจระดับการค้าปลีก ได้แก่ กิจการที่ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากผู้ผลิต จากผู้ค้าส่ง มาจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย ที่จะซื้อไปเพื่อกินเองใช้เอง เช่น ร้านขายของชำ ร้านขายของเบ็ดเตล็ด พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ร้านสรรพสินค้า ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ

Leave a Reply