การศึกษา

กีฬาพื้นบ้าน มวยทะเล

มวยทะเล ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้ริเริ่มการละเล่นประเภทนี้ แต่มวยทะเลถือเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยที่มีเล่นมาตั้งแต่โบราณ ข้อมูลบางแหล่งระบุว่า แต่เดิมนิยมเล่นกันในภาคใต้ เพราะมีพื้นที่ติดทะเลมาก และกีฬาประเภทนี้นิยมจัดเล่นกันบริเวณน้ำตื้นๆ ริมชายฝั่งทะเล สันนิษฐานว่าดัดแปลงมาจากมวยไทย บนรูปแบบเวทีมวยที่แตกต่างไปเพื่อความสนุกสนานในงานรื่นเริง มวยทะเลได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2556

มวยทะเล

มวยทะเลชกต่อยกันบนไม้ท่อนเดียวที่วางอยู่บนฐานทั้งสองด้าน แบ่งเป็นมุมแดง และมุมน้ำเงิน เฉกเช่นเดียวกับเวทีมวยทั่วไป ใครตกน้ำก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้ กฎกติกา ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ตัวเวทีนั้นใช้ไม้ปักเป็นเสาสองต้นไขว้กันสองฝั่งเป็นขาสำหรับรองไม้พาด ขาทั้งสองข้างมีระยะห่างอย่างน้อย 3 เมตร สูงจากพื้นน้ำประมาณ 1-2 เมตร

บางที่เวทีอาจตั้งอยู่บนพื้นดิน โดยใช้วิธีรองเบาะนุ่มๆ ไว้ด้านล่างสำหรับรองรับนักมวยเวลาตกลงมา และที่บริเวณฐานเสาทั้งสองด้านต้องจัดพี่เลี้ยงยืนไว้คอยระวัง รับนักมวยที่ตกลงมาไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ อาทิ ท่าลงที่ไม่ปลอดภัย ไม่ให้ตกลงจากเบาะ คอยกันไม่ให้เหวี่ยงไปโดยเสาค้ำ ในบางเวที เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับการแข่งขันอาจทาน้ำมันหมูลงบนไม้พาด เพื่อเพิ่มความยากในการทรงตัว

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่มิได้ใช้เวลาว่างกับการละเล่นกลางแจ้งอีกต่อไป ทั้งยังมีกิจกรรมสมัยใหม่ให้ทำมากมายผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ ขณะที่ในปัจจุบันกีฬาการละเล่นสมัยใหม่จากตะวันตกหลายประเภทก็ดูน่าสนใจตื่นเต้นกว่าการละเล่นแบบโบราณของไทย ความสนใจของผู้คนที่มีต่อกีฬาพื้นถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน จึงกำจัดอยู่ในแวดวงเล็กๆ เท่านั้น

ที่มา : วารสารวัฒนธรรม ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2559