Uncategorized

ชนิดของวาซาบิมีอะไรบ้าง

ทุกวันนี้วาซาบิถูกดัดแปลงให้เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า

1 วาซาบิบดสำเร็จ และหัววาซาบิบดผสมก้านวาซาบิ รสเผ็ดซ่าและเค็ม เนื้อหยาบมีเส้นใยให้เห็นชัดเจน ใช้รับประทานคู่กับปลาดิบเนื้อสด

2 วาซาบิสดบดชนิดบรรจุหลอด รสเผ็ดและเค็ม แต่ไม่จัดเท่าชนิดแรก เนื้อละเอียด มีสีเขียวสวยกว่า เหมาะสำหรับเสิร์ฟคู่กับปลาดิบ หรือปรุงเป็นซอสต่างๆ ที่ไม่ต้องการความเผ็ดจากวาซาบิมากจนเกินไป

3 วาซาบิซอส (คล้ายทาบาสโก) เนื้อค่อนข้างเหลว รสเค็มและเผ็ดอ่อนๆ ติดหวานเล็กน้อย นำไปราดบนปลาหมึกย่าง สเต๊ก หรืออาหารทะเล แทนซอสทาบาสโกได้

4 วาซาบิชนิดผง ต้องนำไปคนผสมนำก่อนนำไปใช้ รสชาติไม่เผ็ดมาก ไม่เค็ม เหมาะนำไปปรุงเป็นขนมหวานที่ไม่ต้องการความเค็ม หรือเผ็ดจัดจากวาซาบิ

5 วาซาบิมายองเนส มีรสและกลิ่นวาซาบิอ่อนๆ เคล้ากับความหอมมันของมายองเนส ใช้ราดบนแฮมเบอร์เกอร์ ใช้เป็นน้ำสลัด หรือเสิร์ฟเป็นอาหารประเภททอด

Leave a Reply