สิ่งแวดล้อม

ดอกบัวผุดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ดอกบัวผุด ถือเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80 – 100 เซซนติเมตร ที่นับวันก็จะหาดูได้ยากยิ่งขึ้นดอกบัวผุด

บัวผุด เป็นกาฝากชนิดหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชจำพวกเถา โดยเฉพาะเถาองุ่นป่า (Tetrastigma) หรือชาวบ้านเรียกว่า ย่านไก่ต้ม และจะออกดอกในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม โดยดอกจะมีสีแดงเลือดหมู จะบานอยู่เพียงแค่ 4 – 5 วัน จากนั้นจะเริ่มดำและเน่าไป จะสามารถพบดอกบัวผุดได้ที่อุทยานแห่งชาติ เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และป่าพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งโดยทั่วไปถ้าพบดอกบัวผุดในบริเวณใด ก็จะพบอีกหลายดอกที่เตรียมบานในช่วงถัดไป ช่างเป็นดอกไม้ที่สวย แปลก จริงๆ

แต่ทุกวันนี้พบว่าดอกบัวผุดมักจะไม่ขึ้นที่เดิมที่นักท่องเที่ยวเคยเข้าชม อาจเนื่องมาจากการเหยียบย่ำเถาวัลย์บริเวณนั้น ทำให้หัวของดอกบัวผุดเสียหายก็เป็นได้ ทำให้ดอกบัวผุดเริ่มหาดูยากเข้าไปทุกวันแล้วค่ะ บางทีต้องเข้าไปในป่าลึกถึงจะได้เจอ