การศึกษา

ดอกไม้ที่ต้องมีสำหรับวันไหว้ครู

วันไหว้ครู เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยเรา ที่เด็กๆ หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี เพราะเด็กไทยทุกคนจะได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เข้าเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลแล้วว่าจะต้องมีพิธีการไหว้ครู และจะมีพานดอกไม้ ธูป เทียน ซึ่งดอกไม้ที่จะต้องมีสำหรับวันไหว้ครูคือ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ข้าวตอก และหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องเป็นดอกไม้เหล่านี้มีความหมายอย่างไร เรามีคำตอบสำหรับทุกคนที่อยากรู้ค่ะดอกไม้ไหว้ครู

ดอกมะเขือ เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ เนื่องจากลักษณะของดอกจะโน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ชูขึ้น และเป็นที่นิยมใช้ไหว้ได้ทั้งครูดนตรี ครูมวย ครูสอนหนังสือเลยทีเดียว

หญ้าแพรก แสดงถึงความเจริญงอกงามของสติปัญญา เนื่องจากหญ้าแพรกเป็นหญ้าที่สามารถเจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธ์ ไปได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากต่อการเจริญเติบโต

ดอกเข็ม แสดงถึงสติปัญญาที่แหลมคม นำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ เนื่องจากดอกเข็มมีลักษณะปลายแหลม และภายในมีเกสรที่มีรสหวาน

ข้าวตอก แสดงถึงความมีระเบียบวินัย แม้ว่าคนเราจะมีความซุกซน ความเกียจคร้าน เป็นสมบัติมากบ้าง น้อยบ้าง แต่เมื่อเขามีความต้องการศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ ในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดไว้ ใครก็ตามหากตามใจตนเอง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก

รู้แบบนี้แล้ววันไหว้ครูที่จะถึงในปีนี้ก็อย่าลืมหาดอกไม้เหล่านี้ไปไหว้ครูที่เราเคารพรักกันด้วยนะคะ