การศึกษา

มารู้จักกับความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียน

การเข้าสู่สังคมอาเซียน เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างมาก เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และวันนี้เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะขอแนะนำประชาคมอาเซียนให้หลายคนได้รู้จักกันด้วย ความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียน ที่มักเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะแฝงความหมายอะไรไว้บ้างไปดูกันค่ะตราสัญลักษณ์อาเซียน

วงกลมที่มีพื้นสีแดง เส้นขอบสีขาว และสีน้ำเงิน รวงข้าวสีเหลือง 10 รวง ที่ถูกมัดรวมกันไว้เหนือตัวอักษรสีน้ำเงินที่เขียนว่า asean สิ่งเหล่านี้ล้วนซ่อนความหมายดีๆ เอาไว้ ดังนี้

สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง

สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

รวงข้าว 10 รวง สีเหลือง  หมายถึง  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

asean  สีน้ำเงิน  แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

นอกจากจะแฝงความหมายในสัญลักษณ์ของอาเซียนแล้ว ก็ยังมีคำขวัญอาเซียนที่สื่อความหมายดีๆ อย่าง One Vision, One Identity, One Community ที่แปลว่า หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม อีกด้วย