บันเทิง

ตุ๊กตาไล่ฝนของญี่ปุ่น เทรุ เทรุ โบซุ (Teru teru bozu)

ตุ๊กตาไล่ฝน หรือคนญี่ปุ่นเรียกว่า เทรุ เทรุ โบซุ (Teru teru bozu) เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่น ที่เชื่อว่าเมื่อแขวนตุ๊กตานี้ไว้ใต้ชายคาบ้านจะช่วยให้มีอากาศแจ่มใส ฝนไม่ตก หรือบางครั้งก็อาจแขวนไว้ที่กิ่งไม้ หรือขอบหน้าต่างก็ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานของคนญี่ปุ่นตุ๊กตาไล่ฝน

ตุ๊กตาไล่ฝน มีหน้าตาที่ธรรมดาและสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้เศษผ้า หรือกระดาษสีขาว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และใช้วัตถุทรงกลม จะเป็นนุ่น หรือเศษผ้าก็ได้ ใส่เข้าไปไว้ตรงกลาง แล้วมัดด้วยด้าย หรือเชือกปล่อยชายผ้าเอาไว้ จากนั้นก็วาดหน้าตา ปาก จมูก ก็เป็นอันเรียบร้อย ส่วนมากมักมีขนาดเล็กประมาณ 5 -8 นิ้ว

ตุ๊กตาไล่ฝน หรือ เทรุ เทรุ โบซุ (Teru teru bozu) สามารถพบเห็นได้ทั่วไป แม้แต่ในการ์ตูนญี่ปุ่น ก็สามารถพบเห็นได้อยู่บ่อยๆ ถือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่น