สิ่งแวดล้อม

ทำไมจึงต้องสร้างดินโป่งให้สัตว์ป่า

โป่ง เป็นดินที่มีแร่ธาตุหลายชนิดที่มีความจำเป็นต่อการใช้ในร่างกายของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์กินพืช เช่น กวาง เก้ง กระทิง วัวแดง และช้างป่า เป็นต้น โดยปกติแล้วโป่ง สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่ก็จะสลายไปตามกาลเวลา เมื่อโป่งมีน้อยลงแต่สัตว์ป่ามีมากขึ้นตามความอุดมสมบูรณ์ของป่า ทำให้โป่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อไม่มีดินโป่ง สัตว์ป่าก็จะขาดแร่ธาตุ ร่างกายไม่แข็งแรง และจะค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาจำนวนสัตว์ป่า และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างโป่งให้สัตว์เหล่านี้โป่ง

การสร้างโป่งก็สามารถทำได้โดยการ หาพื้นที่โป่งที่มีสภาพเสื่อมโทรมไปแล้ว จากนั้นเริ่มจากการขุดดินโป่งให้ลึกไม่เกิน 1 เมตร แล้วเติมเกลือแกง หรือเกลือสินเธาว์ลงไปในหลุม แล้วพรวนให้เข้ากับดินก่อนฝังกลบ จากนั้นรดน้ำลงบนดินโป่งที่เติมเกลือแล้ว เพื่อให้เกิดการแน่นตัวของดิน และแทรกซึมของเกลือแร่

โดยแร่ธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่สัตว์ป่าไม่สามารถหาทดแทนได้จากการกินพืช ดังนั้นดินโป่งจึงเป็นแร่ธาตุสำคัญสำหรับสัตว์ป่าที่กินพืชเป็นอาหาร