สิ่งแวดล้อม

ที่มาของกล้วย

กล้วยเป็นพืชประจำถิ่นที่เกิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินเดีย ศรีลังกา ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีหนังสือของชาวอาหรับกล่าวไว้ว่า “กล้วยเป็นผลไม้ท้องถิ่นของชาวอินเดีย” แต่อาจเป็นแค่ผลไม้ประจำถิ่นไปเรื่อยๆ หาก แอนโตนิอุส มูซา (Antonius Musa) แพทย์ประจำพระองค์ของจักรพรรดิแห่งกรุงโรม ไม่นำหน่อกล้วยจากอินเดียไปปลูกทางตอนเหนือของประเทศอียิปต์ จนแพร่พันธุ์ไปทั่วทวีปแอฟริกา และไปถึงทวีปอเมริกากลางในที่สุด

ในเมืองไทย หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่แสดงว่าเรามีกล้วยมากมายหลายชนิดฉบับหนึ่งน่าจะเป็นหนังสือ “พรรณพฤกษา” กับ “สัตวาธิธาน” โดยพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ท่านเขียนถึงกล้วยไว้ประมาณ 38 พันธุ์ เช่น กล้วยน้ำละว้า กล้วยส้ม กล้วยน้ำนมราชสีห์ กล้วยค่อม กล้วยกัทลี เป็นต้น และจากการรวบรวมของชมรมรักษ์กล้วยพบว่าเมืองไทยมีกล้วยอยู่ถึง 170 พันธุ์เลยทีเดียว

Leave a Reply