การศึกษา

ที่มาของหลอดดูดน้ำ

เมื่อแต่ก่อนยังไม่มีหลอดดูดน้ำ เขาใช้ต้นหญ้าไรย์ ซึ่งเป็นหญ้าปล้องที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีรูตรงกลาง ในการดูดน้ำ ต่อมาในปี ค.ศ. 1888 บุคคลที่มีนามว่า “มาร์วิน สโตน” ได้ประดิษฐ์หลอดดูดน้ำขึ้นมาจากกระดาษ โดยนำแถบกระดาษมาพันรอบดินสอแล้วทากาวให้คงรูป แต่หลอดดูดน้ำที่ทำจากกระดาษเปื่อยยุ่ยได้ง่าย เวลาโดนน้ำ จึงพัฒนามาเป็น กระดาษที่เคลือบขี้ผึ้งพาราฟิน เพื่อรักษารูปร่างของหลอดดูดน้ำได้ดีกว่ากระดาษธรรมดา และพัฒนาต่อมาจนเป็นหลอดดูดน้ำพลาสติกอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

ยังไงถ้าจะลองกลับไปใช้ต้นหญ้าไรย์ ดูดน้ำ แทนหลอดดูดน้ำพลาสติกก็น่าจะช่วยลดโลกร้อนได้ดีเลยนะคะเนี่ย

Leave a Reply