การศึกษา

ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า ยี่ห้อ โลโก้ (Logo) ตรา หรือแบรนด์ (Brand) นั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรมซึ่งแทบทุกประเทศทั่วโลกได้มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองสิทธิไว้ ความสำคัญของเครื่องหมายการค้า เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน นับตั้งแต่เริ่มต้นในตอนเช้า จนถึงเวลานอน ล้วนแต่ต้องสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น อาทิ นาฬิกาปลุก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ แชมพู ครีมทาตัว น้ำหอม เครื่องแต่งกาย อาหารทุกมื้อ มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ เครื่องใช้ไม้สอยในการทำกิจกรรมต่างๆแทบทุกชนิด ล้วนแต่มีเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น

มนุษย์เริ่มใช้เครื่องหมายการค้ากำกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นเวลาช้านานแล้ว นับแต่วันที่มีการค้าขายเกิดขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นการค้าในประเทศ หรือการค้าระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แต่สันนิษฐานว่า มีการใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นเวลาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเพราะมีหลักฐานการขุดพบอิฐและกระเบื้องต่างๆมากมาย ที่ปรากฏเครื่องหมายเป็นชื่อผู้ผลิตประทับไว้ รวมทั้งสินค้าอีกหลายอย่างในยุคที่มีการทำเครื่องหมายไว้บนตัวสินค้า เช่น เหยือกเนย ตะเกียงน้ำมัน กระบอกยา เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่าที่ฐานของเครื่องปั้นดินเผาของจีนมักจะมีเครื่องหมายแสดงว่าผลิตในปีไหน ราชวงศ์อะไร ชื่อผู้ปั้น รวมทั้งชื่อเมืองที่ผลิตด้วย

ในยุคต่อๆมา เมื่อการค้าขายได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่เคยซื้อขายสินค้ากันตัวต่อตัวระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องหมายมากำกับหรือแสดงไว้บนตัวสินค้ามาเป็นการค้าขายระหว่างผู้คนจำนวนมากขึ้น จากที่เคยมีสินค้าไม่กี่ชนิด และผู้ขายไม่กี่คน กลายมาเป็นสินค้าหลายชนิดและมีผู้ขายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายคน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าแต่ละราย จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องหาวิธีให้ผู้ซื้อได้รู้ว่าสินค้าชิ้นใดเป็นของตน ดังนั้นการคิดหาสัญลักษณ์หรือประดิษฐ์เครื่องหมายเพื่อใช้กับสินค้าจึงเกิดขึ้น โดยระยะแรกๆมักจะนำรูปสัตว์และสัญลักษณ์ต่างๆมาใช้เป็นเครื่องหมายและต่อมาการใช้เครื่องหมายการค้าก็นิยมแพร่หมายมาจนถึงทุกวันนี้

Leave a Reply