สิ่งแวดล้อม

ปรากฎการณ์ เอล นิโญ (El Nino)

เอล นิโญ เป็นคำภาษาสเปน แปลว่า “บุตรพระคริสต์” หรือ “พระเยซู” มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “El Nino – Southern Oscillation” หรือเรียกอย่างสั้น ๆ ว่า “ENSO” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เป็นปรากฎการณ์การไหลย้อนกลับของผิวน้ำทะเลที่อุ่นในช่วง เวลาหนึ่ง ๆ จากบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ไปยังบริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตามบริเวณชายฝั่ง ตะวันตกเฉียงเหนือของ ทวีปอเมริกาใต้ กระแสน้ำอุ่นนี้จะไหลเข้าแทนที่กระแสน้ำเย็นเป็นระยะเวลานานประมาณ 2-3 เดือน และบางครั้งอาจจะยาวนานข้ามปีถัดไป เป็นคาบเวลาที่ไม่แน่นอน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก และมีผลทางระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหาร รวมทั้งทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักดินถล่มอย่างรุนแรง ในแถบทวีปอเมริกาใต้ และทำให้แถบทวีปเอเชียมีฝนน้อยลง พายุนี้ยังก่อให้เกิดอากาศร้อนและมีความชื้นสูงแผ่ขึ้นเหนือท้องฟ้า และไปมีผลต่อระดับความสูงของกระแสลมเป็นผลให้อากาศทั่วโลกแปรปรวน

ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอล นิโญ

1. ทำให้พื้นที่ที่เคยชุ่มชื้นเกิดภาวะแห้งแล้งและพื้นที่ที่เคยมีฝนตกน้อยกลับฝนตกหนัก เกิดภาวะน้ำท่วม

2. ทำให้อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง บางประเทศมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนผู้คนล้มตายเนื่องจากอากาศร้อนจัด ในขณะเดียวกันบางประเทศก็มีอุณหภูมิลดลงทำให้ อากาศหนาวจัดหิมะตกหนัก

3. ทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุล มีผลให้การเจริญเติบโตและปริมาณของไฟโตแพลงตอนลดลง ปลาซึ่งกินไฟโตแพลงตอนเป็นอาหาร ต้องหาแหล่งอาหารใหม่ สัตว์ที่กินปลาเป็นอาหารจึงขาดอาหารและมีอัตรา การตายเพิ่มขึ้น

Leave a Reply