รถยนต์

ป้ายทะเบียนรถแต่ละสีบ่งบอกอะไร

สีของป้ายทะเบียนรถที่แตกต่างกันนั้น ก็มีความหมายที่แตกต่างกันด้วยนะคะ หลายคนอาจจะเคยสังเกตเห็นว่ามีรถบางคันที่มีพื้นป้ายทะเบียนสีต่างกัน เช่น ขาว เหลือง เขียว และแต่ละแบบมีความหมายอย่างไร เราไปดูกันค่ะป้ายทะเบียน

1 ป้ายทะเบียนสีขาวสะท้อนแสงตัวอักษรสีดำ หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง, รถจักรยานยนต์บุคคล

2 ป้ายทะเบียนสีขาวสะท้อนแสงตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคลที่เกิน 7 ที่นั่ง

3 ป้ายทะเบียนสีขาวสะท้อนแสงตัวอักษรสีเขียว หมายถึง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

4 ป้ายทะเบียนสีเหลืองสะท้อนแสงตัวอักษรสีดำ หมายถึง รถยนต์รับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน, รถจักรยานยนต์รับจ้าง

5 ป้ายทะเบียนสีเหลืองสะท้อนแสงตัวอักษรสีแดง หมายถึง รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

6 ป้ายทะเบียนสีเหลืองสะท้อนแสงตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง รถสี่ล้อเล็กรับจ้าง

7 ป้ายทะเบียนสีเหลืองสะท้อนแสงตัวอักษรสีเขียว หมายถึง รถสามล้อรับจ้าง

8 ป้ายทะเบียนสีเขียวสะท้อนแสงตัวอักษรสีขาว หมายถึง รถยนต์ประเภทที่ไว้ให้เช่าหรือรถสำหรับบริการทัศนาจรหรือเพื่อธุรกิจอื่น ๆ

9 ป้ายทะเบียนสีส้มสะท้อนแสงตัวอักษรสีดำ หมายถึง รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม

10 ป้ายทะเบียนสีขาวไม่สะท้อนแสงตัวอักษรสีดำ หมายถึง รถยนต์ของคณะผู้แทนทางการทูต มักขึ้นต้นด้วยตัว ท ตามด้วยรหัสประเทศ และเลขทะเบียน

11 ป้ายทะเบียนสีฟ้าไม่สะท้อนแสงตัวอักษรเป็นสีขาว หมายถึง รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต

12 ป้ายทะเบียนที่มีพื้นหลังเป็นกราฟิกรูปภาพ หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ที่ได้จากการประมูล