อื่นๆ

ผมจุก ผมแกละ ผมเปีย หรือผมโก๊ะ

ผมจุก (Knot tail) คือทรงผมของเด็ก ที่ถูกขมวดไว้ตรงกลางกระหม่อม
ผมแกละ เป็นทรงผมของเด็กผู้ชายมีลักษณะเป็นปอยผมที่ไว้เป็นกระจุก โดยมัดปอยผมไว้ตรงบริเวณแง่ศีรษะ มีไว้ทั้งแกละเดียว และสองแกละ
ผมเปีย (Pig tail) ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย ผมที่ถักห้อยยาวลงมาเป็นหางเปีย แต่ไม่ใช่ผมยาวทั้งหัวแล้วรวบผมมาถักแบบของเด็กหญิง
ส่วนผมโก๊ะ (Pony tail) คือผมที่ไว้

เป็นหย่อม หรือปอยผมคล้ายแกละ ผูกไว้ไม่ให้รุงรังแต่ไม่ได้ถักเปียผมจุก ผมแกละ ผมเปีย

ในการไว้ผมแบบใดนั้น โบราณปั้นดินให้เป็นรูปเด็กที่ไว้ผมแต่ละแบบ แล้วให้เด็กผู้ที่จะไว้ผมนั้นเป็นคนเลือก ว่าจะไว้แบบใด เลือกแบบใดก็ไว้แบบนั้น ส่วนใหญ่หลังจากการโกนผมไฟเมื่อเล็กแล้วก็ไว้ผมกันต่อมาเลย จวบจนอายุ 5 , 7, 9 หรือ 11 ขวบ จึงจัดให้มีพิธีโกนจุกตัดจุก ซึ่งถ้าเป็นพระราชพิธี เรียกพิธีโสกันต์

พิธีตัดจุกโกนจุก จะทำที่บ้านหรือที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ หรือที่พระราชวังบางปะอิน ทุกสถานที่ล้วนเป็นที่ดีและเป็นมงคลขึ้นอยู่กับความพร้อมสะดวกและความเหมาะสมของแต่ละคน แต่ละครอบครัวเป็นที่ตั้ง สำหรับที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์นั้นจะเป็น แรม 6 ค่ำ เดือนยี่ ตกอยู่ในราวเดือนมกราคม และที่พระราชวังบางปะอิน จะเป็นวันแรม 13 ค่ำเดือน 4 อยู่ในราวเดือนมีนาคม ของทุกปี

ที่มา : วารสารวัฒนธรรม ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 , ตุลาคม – ธันวาคม 2557