บันเทิง

ผ้าปาเต๊ะคืออะไรเหมือนผ้าบาติกหรือไม่

ผ้าปาเต๊ะ หรือว่าบาเต๊ะนั้น เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี หรือบางคนอาจรู้จักกันดีในชื่อผ้าบาติก แต่ที่ต่างกันก็คือลวดลายของผ้า หากเป็นลวดลายที่ซับซ้อน วิจิตรสวยงาม ตั้งแต่ สองลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียว จะนิยมเรียกผ้าชนิดนั้นว่าผ้าปาเต๊ะ มากกว่าผ้าบาติกผ้าปาเต๊ะ

ผ้าปาเต๊ะ เป็นผ้าที่มีราคาค่อนข้างแพงกว่าผ้าบาติกธรรมดาทั่วไป เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนมากกว่า และมีลวดลายที่สวยงามกว่าจึงจะเรียกว่าผ้าปาเต๊ะ เป็นที่นิยมของคนชั้นสูงในภาคใต้ แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการพิมพ์ลายที่ทันสมัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทำให้ผ้าปาเต๊ะมีราคาถูกลง จึงทำให้สามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าหากเป็นผ้าปาเต๊ะที่มีลายที่สวยงามมากโดยเฉพาะผ้าปาเต๊ะสำหรับเจ้าสาวจะมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทเลยก็มี

การนุ่งผ้าปาเต๊ะให้ออกมาดูสวยงามนั้นก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้สามารถโชว์ลายทั้งสองที่อยู่บนผ้าได้อย่างกลมกลืน และสวยงาม ผ้าปาเต๊ะเคยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในผู้หญิงภาคใต้ จนกระทั่งวัฒนธรรมการใส่กระโปรงเข้ามาแทนที่จึงทำให้การนุ่งผ้าปาเต๊ะลดน้อยลงไป