พัฒนาจิตใจ

วิธีการฝึกนิสัยให้เป็นคนรักการอ่าน

ไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะเป็นประเทศที่อ่านหนังสือเฉลี่ยต่อคนน้อยมาก ไม่ถึง 3 เล่มต่อปีด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่ง เนื่องจากการอ่านเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มีความรู้รอบตัวอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นได้ นอกจากหนังสือที่เรียนในชั้นเรียน ทั้งที่การอ่านหนังสือนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุด แต่ก็มีหลายคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ และมักอ้างว่า ไม่มีเวลา ทั้งที่จริงๆแล้วนั้นเป็นเพียงข้ออ้างของคนที่ไม่อยากอ่านเท่านั้นเอง วันนี้เราจึงมีวิธีการฝึกนิสัยให้กลายเป็นคนรักการอ่านมาบอกกันค่ะ จะทำได้อย่างไรนั้นไปดูกันค่ะรักการอ่าน

1 วางแผนการอ่าน โดยอาจจะอ่านหนังสือระหว่างมื้ออาหารครั้งละ 5 นาที หรืออ่านก่อนนอน เป็นต้น โดยต้องวางแผนให้แน่นอนเลยว่าจะต้องอ่านตอนไหน อ่านกี่นาที และควรทำตามแผนที่วางไว้โดยไม่เกี่ยงงอน

2 พกหนังสือไว้ตลอดเวลา หาหนังสือสักเล่มติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหน ใกล้หรือไกล ก็ตาม และเมื่อมีเวลาว่าง เช่นนั่งรอเพื่อน รอรถ หรือรอเวลาก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านฆ่าเวลา ก็จะเป็นการฝึกที่ดี

3 ซื้อหนังสือที่สนใจ เลือกซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตัวเองกำลังสนใจ อยากรู้ หรือเกี่ยวกับงานที่กำลังทำอยู่ จะช่วยให้อยากอ่านเพิ่มมากขึ้น

4 จดบันทึกสถิติ โดยจนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือว่าซื้อวันไหน อ่านจบวันไหน เรื่องเกี่ยวกับอะไร เป็นต้น การจดบันทึกสถิตินั้นจะช่วยกระตุ้นให้เราอยากทำลายสถิติที่เคยทำไว้ ช่วยเป็นแรงผลักดันให้อยากอ่านหนังสือมากขึ้น

5 มีวันแห่งห้องสมุด เป็นการสร้างนิสัยโดยการกำหนดให้ในหนึ่งอาทิตย์จะต้องมีหนึ่งวันที่จะต้องไปห้องสมุด หรือร้านหนังสือก็ได้ เพื่อสร้างนิสัย และจูงใจให้อยากอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น และอาจจะได้เจอกับหนังสือใหม่ที่น่าสนใจอีกด้วย

6 เริ่มอ่านเรื่องสนุกๆ ก่อน การเริ่มต้นฝึกนิสัยรักการอ่านนั้น จะต้องเริ่มจากเรื่องที่อ่านแล้วสนุกก่อน เพื่อให้ไม่รู้สึกเบื่อ และเป็นการบังคับตัวเองมากเกินไป หลังจากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนเรื่องที่อาจเข้าใจยากขึ้นไปเรื่อยๆ

7 ตั้งเป้าหมาย และตั้งใจทำให้บรรลุเป้าหลายที่ตั้งไว้ เช่นปีนี้จะต้องอ่านหนังสือให้ได้ทั้งหมด 5 เล่ม เป็นต้น

8 ทำให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข อย่าทำให้ช่วงเวลาในการอ่านหนังสือเป็นการบังคับ หรือเป็นหน้าที่ แต่ให้เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย ได้พักผ่อน จิบน้ำชาไปด้วย หรือมีอาหารว่างขณะนั่งอ่านในที่ร่มรื่น บรรยากาศดี เป็นต้น