พัฒนาจิตใจ

พลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการศรัทธาในตัวเอง

พลังในความสำเร็จอยู่ที่ความคิดว่าจะสำเร็จ ทุกอย่างเกิดขึ้นจากพลังความคิด ความศรัทธาในตัวอง ซึ่งเป็นพลังที่แฝงอยู่ในตัวทุกๆคน เพราะทุกคนต่างมีความคิด ความศรัทธาเป็นของตัวเอง ขึ้นอยู่ที่ว่าจะคิดให้ตัวเองเป็นอย่างไร ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะเกิดพลัง และทำได้อย่างที่คิด แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ คุณก็จะเกิดความท้อแท้ และทำไม่สำเร็จอย่างที่ใจคุณคิดนั่นเอง จากการศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จล้วนพบว่าทุกคนต่างมีศรัทธาในตัวเอง คิดว่าตัวเองทำได้ด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จบ้าง ก็ควรมีศรัทธาในตัวเองก่อน

วิธีการสร้างความศรัทธาในตัวเอง

1 รู้จักพึ่งตัวเอง ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเราได้ตลอดไป เราจะต้องรู้จักช่วยตัวเองก่อนที่จะเรียกร้องให้คนอื่นมาช่วย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความสามารถของเราเองด้วย เราต้องพยายามทำด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถ และเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะยิ่งภูมิใจในความสามารถของตัวเองมากยิงขึ้นด้วย

2 รู้จักและยอมรับตัวเอง เราจะต้องสำรวจตัวเองว่ามีข้อดี ข้อด้วย ข้อเด่น อะไรบ้าง ถ้าพบข้อด้อยที่แก้ไขได้ก็ให้พยายามแก้ไขเสีย และเราจะต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ทุกคนต่างมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้น เราจะต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น

3 มีความศรัทธาในตัวเอง เราจะต้องไม่ดูถูกตัวเอง ศรัทธาในความสามารถของตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง ความสำเร็จอยู่ที่ความคิด ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ เราก็จะทำได้ รวมไปถึงความทุกข์ความสุข ทุกอย่างก็ล้วนอยู่ที่ใจเราคิดทั้งนั้น ถ้าเราคิดว่าเราทุกข์เราก็จะทุกข์ แต่ถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเราก็จะมีความสุข ไมมีใครที่จะนำความทุกข์หรือความสุขออกไปจากตัวเรานอกจากใจเราที่คิดไปเอง

4 กำจัดความกลัว รู้หรือไม่ความกลัวเป็นอุปสรรคสำคัญของความสำเร็จ เมื่อเรากลัว เราก็จะไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไร เพราะว่ากลัวจะทำผิด กลัวจะล้มเหลว กลัวจะผิดพลาด กลัวไปหมดทุกอย่าง เราจะต้องคิดถึงหลักความเป็นจริงว่า ถ้าไม่ลงมือทำแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างไร และการลงมือทำอาจเกิดความผิดพลาดบ้าง แต่มันก็เป็นประสบการณ์ให้พัฒนาต่อไป ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยล้มมาก่อน เราจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น อย่ากลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิด

5 อยู่ในโลกปัจจุบัน คนเรามักชอบคิดไปถึงเรื่องอดีต เรื่องอนาคต โดยไม่เคยคิดถึงสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันเลย การคิดแบบนี้จะทำให้เกิดความรู้สึก ห่วงหน้าพะวงหลัง สิ่งที่กำลังทำอยู่ก็จะออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร เราจึงควรคิดถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ เอาใจใส่ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ แล้วผลงานที่ออกมาก็จะเป็นที่พอใจ เพราะเราได้ใส่ใจทำอย่างเต็มที่

6 คิดบวก การจะทำให้ใจมีพลังก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข เมื่อมีความสุขก็จีกำลังใจ มีพลังต่อสู้ต่อไป ถ้าคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆ เราก็จะท้อแท้หมดหวัง หมดพลัง เป็นอุปสรรคในการประสบความสำเร็จได้ เราจะต้องคิดถึงแต่สิ่งดีดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่าคิดว่าอนาคตจะเกิดเรื่องร้ายให้บั่นทอนจิตใจ เหตุการณ์ยังไม่เกิดอย่าได้กังวลใจไป

7 ปลูกฝังนิสัยดี เราจะต้องมีการฝึกฝนตัวเอง ให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธานัวเองแล้ว เราก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความอดทน เพียรพยายาม ไม่ขลาดกลัว กล้าหาญชาญชัย ทุกอย่างอยู่ที่วิธีการคิดของเราทั้งสิ้น

คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเรียนเก่ง อัจฉริยะเสมอไป แต่อยู่ที่ความเชื่อมั่น ศรัทธาในตัวเองมากกว่า ถ้าคิดว่าทำได้ เราก็จะทำได้ ถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเรา ต่อไปก็จะมีคนมาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเราเอง ความคิด ความเชื่อ และความศรัทธา คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

Leave a Reply