การศึกษา

วิธีการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน

การ์ตูนล้อเลียน

การวาดภาพล้อ (Caricature) เป็นการเขียนภาพบุคคลที่มีอยู่ในวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ หรือนักการเมือง แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของใบหน้า ท่าทาง หรือกิจกรรมการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของบุคคลนั้นอย่างชัดเจน นำเอกลักษณ์นั้นมาเน้นให้มากเกินความจริงเพื่อให้ดูขบขันในลักษณะของภาพการ์ตูน ภาพล้อไม่ได้เน้นเฉพาะทางด้านการเมือง แต่จะมีเนื้อหาที่หลากหลายตามบุคลิกของต้นแบบการ์ตูนล้อเลียนการ์ตูนล้อเลียน

วิธีการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน

ภาพล้อเป็นกระบวนการหาความโดดเด่นและเน้นจุดเด่นในบุคลิกของคน ทำให้เกิดความแตกต่างจากหน้าเดิม คนที่มีจมูกใหญ่อยู่แล้วก็สร้างภาพล้อให้จมูกใหญ่กว่าปกติขึ้นไปอีก มีวิธีดึงลักษณะเด่นจากบุคคลต้นแบบ 3 ลักษณะ คือ

1 ลักษณะธรรมชาติของบุคคล วิเคราะห์ใบหน้า รูปหน้า หน้าผาก แก้ม คาง จมูก ปาก ฟัน หู ตา ว่ามีขนาดหรือลักษณะเด่นเป็นรูปทรงใด แล้วบิดเบือนให้มากเกินความเป็นจริงขึ้นไปอีกตามบุคลิกภาพการ์ตูนล้อเลียน

2 ลักษณะเฉพาะตน บุคลิกท่าทางลักษณะนิสัย เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนที่แสดงออก เช่น ร่างกายผอมบาง หุ่นดี อ้วน ชอบนั่งกระดิกเท้า ชอบรับประทานของหวานเป็นประจำ ชอบเขียนหนังสือ พูดเก่ง และพูดมาก ลักษณะการแต่งตัว อาชีพ เป็นต้น ต้องสังเกตลักษณะเหล่านี้ให้พบเพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนภาพ

3 ใช้ศิลปะของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเปรียบเปรยโดยการแต่งเดิม ทรงผม เสื้อผ้า การแสดง ลักษณะท่าทางที่เป็นบุคลิก ให้เกินความเป็นจริงมากขึ้น เช่น โครงหน้าที่ค่อนข้างเหลี่ยมก็เน้นความเป็นเหลี่ยมมากขึ้น ถ้าผมหยิกฟู ก็ปรับให้หยิกฟูมากๆ ถ้าเป็นคนอ้วนก็จะเน้นให้อ้วนเตี้ยมากขึ้น