การเงิน

ภาพวาดการ์ตูนสะท้อนสังคม

การ์ตูน (Cartoon)

การ์ตูน (Cartoon)  เป็นภาษาภาพอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารความคิด ความรู้สึก ผ่านตัวแสดงที่เรียกว่าตัวการ์ตูนให้ผู้ดูรับรู้ แต่เดิมการ์ตูนเริ่มต้นที่ยุโรป ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13การ์ตูน (Cartoon) มีความหมายดั้งเดิม คือ ภาพร่างต้นแบบบนกระดาษสำหรับออกแบบเพื่อนำไปใช้กับภาพฝาผนัง หรืองานศิลปะที่สำคัญอย่างอื่น แต่ปัจจุบันความหมายของการ์ตูนได้เปลี่ยนไป เป็นภาพล้อบุคคลหรือเรื่องราวที่ทำให้ขัน โดยการเปลี่ยนลักษณะบางอย่างให้เกินความจริง มีการเดินเรื่องเป็นช่องสี่เหลี่ยม และใส่คำพูดประกอบเป็นนิยายภาพ เน้นการ์ตูนแนวขำขันล้อเลียนการเมืองเป็นหลัก ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมเริ่มมีปัญหา ทางเศรษฐกิจ เรื่องของการ์ตูนจึงเน้นแนวซุปเปอร์ฮีโร่อย่างซุปเปอร์แมน ซึ่งเป็นที่นิยมอ่านกันอย่างแพร่หลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปัจจุบันการ์ตูนมีหลากหลายแนวมากขึ้น เช่น การ์ตูนแปลงจากวรรณคดี บุคคลสำคัญ รวมถึงการ์ตูนจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก และคุณทองแดง เนื่องจากการ์ตูนคือภาพที่ผู้ดูสามารถจะตีความหมายได้จากสัญลักษณ์ที่มีอยู่ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ตัวบุคคล หรือสถานการณ์ต่างๆ กันได้ทันที นักการศึกษาจึงใช้ภาพการ์ตูนประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชน สร้างเนื้อหาให้ตอบสนองความต้องการของเด็กในด้านการผจญภัย เนื้อเรื่องจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่ละตอนสั้นกะทัดรัด อ่านง่าย สามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยการดูรูปภาพ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการอ่านไปได้ในตัว

ความหมายของการ์ตูน

การ์ตูน คือ ภาพวาดที่มีลักษณะง่ายๆ ไม่เหมือนจริง ทั้งภาพคน ภาพสัตว์ และสิ่งของ เป็นสัญลักษณ์ที่มีจุดมุ่งหมายในการแสดงออกซึ่งความตลกขบขัน ล้อเลียน เสียดสีการเมืองและสังคมตลอดจนใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจวาดเกินเลยไปจากความเป็นจริง เพื่อสื่อความหมายหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ ตัวบุคคล หรือสถานการณ์ต่างๆ อาจจะใช้ประกอบการเล่าเรื่องบันเทิงคดี สารคดี หรือใช้ประกอบการเรียนการสอน ภาพวาดนี้อาจจะเป็นตอนเดียวจบ เป็นเรื่องสั้นๆ 2-3 ตอนจบ หรือมากกว่านั้นก็ได้

ลักษณะของการเขียนการ์ตูน

เนื่องจากการ์ตูนสามารถสร้างอารมณ์ให้ผู้อ่านได้ดี ผู้วาดการ์ตูนจะต้องมีทักษะในการวาดภาพสร้างจินตนาการในเรื่องราวได้ดี มีอารมณ์ขัน มีเอกลักษณ์ในการเขียนเป็นของตนเอง การเขียนการ์ตูนมีวิธีการเสนอเรื่องราวได้ 2 แบบ คือ

1 การ์ตูนเป็นตอน คือ การ์ตูนที่เสนอในลักษณะเป็นตอนๆ ตอนละ 2-5 กรอบ

2 หนังสือการ์ตูน คือ การ์ตูนเรื่องที่มีความยาวพิมพ์เป็นเล่ม มีเรื่องคล้ายละคร นวนิยาย หรือนิทาน

ลักษณะของการ์ตูนในปัจจุบัน พัฒนารูปแบบไปมากขึ้น นอกจากเป็นเล่มหนังสือ ยังมีภาพยนตร์ภาพแอนิเมชั่นทั้งในรูป 2 มิติ และ 3 มิติ ที่สามารถสร้างภาพให้เข้าใจเรื่องราว พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5