รู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นเด็ก LD

March 7 | Posted by admin | แม่และเด็ก Tags: ,

เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disabilities ; LD) ส่วนใหญ่จะมีสติปัญญาปกติ บางคนอาจเป็นเด็กฉลาดด้วยซ้ำ แต่ว่ามีความบกพร่องในการเรียนรู้ อาจจะเกิดจากเส้นประสาทสมองบางเส้นไปจับผิดที่ หรือจับผิดคู่ บางคนก็เกิดจากพันธุกรรมก็ได้ ซึ่งอาการที่แสดงออกมาอาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกันดังนี้

ความบกพร่องในการอ่าน เด็กบางคนอ่านหนังสือคล่อง สะกดคำได้ถูกต้อง และท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่ไม่สามารถจับประเด็นได้ หรือเด็กบางคนอ่านแล้วสามารถเล่าเรื่องราวได้หมด แต่เมื่อผู้ใหญ่ถามเจาะลึกลงไปกลับไม่สามารถตอบคำถามได้

ความบกพร่องในการเขียน เด็กอาจจะเขียนตัวหนังสือกลับหลัง เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไม่ถูกที่ หรือเขียนคำสลับตำแหน่งกัน ทำให้เป็นเด็กเขียนช้าและไม่ชอบเขียนไปเลย

ความบกพร่องในการคิด เมื่อเด็กรับข้อมูลข่าวสารมาแล้วไม่สามารถเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ สับสนในการทำตามคำสั่ง การให้เหตุผลที่ไม่ดีพอเมื่อเรียนแล้วก็ลืม

ความบกพร่องในการคำนวณ การเขียนตัวเลขผิดเพราะว่าไม่เข้าใจค่าของตัวเลขในหลักต่างๆ ไม่เข้าใจเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ หรือไม่สามารถตีโจทย์ปัญหาได้

ส่วนใหญ่เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย เรียนหนังสือไม่เก่ง เป็นคนโง่ เพราะว่าจะถูกเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นหรือพี่น้องว่าไม่เห็นเก่งเหมือนคนอื่นเลย และมักจะได้รับการลงโทษมากกว่าเด็กปกติคนอื่น จึงทำให้กลายเป็นปัญหาต่อเด็กมากยิ่งขึ้น

บทความแนะนำ :

การเจริญเติบโตของทารกในระยะที่อยู่ในครรภ์
เมื่อลูกพูดช้า จะทำอย่างไร
ดูแลเด็ก LD อย่างไรให้มีความสุข
วิธีการปลอบเด็กให้หยุดร้องไห้

Tags: ,

Leave a Reply