สุขภาพ

วอร์มอัพ คูลดาวน์ สองสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬา

สำหรับนักกีฬาแล้วการวอร์มอัพ (warm up) และคูลดาวน์ (cool down) คือส่วนสำคัญของโปรแกรมออกกำลังกายทุกอย่าง นักกีฬานักกีฬาจะต้องทำทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการฝึกซ้อม หรือแข่งขัน เพราะการวอร์มอัพ และคูลดาวน์ จะช่วให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีการวอร์มอัพ

เป้าหมายของการวอร์มอัพอีกอย่างคือเตรียมพร้อมร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจ และระบบกระดูกกับกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้มการออกกำลังอย่างต่อเนื่อง ส่วนช่วงคูลดาวน์ก็เป็นการนำเอาของเสีย หรือกรดแล็กติกที่เกิดขึ้นในขณะออกกำลังกายออกไปจากกล้ามเนื้อ ช่วยให้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดขึ้นน้อยลง และยังเป็นการทำให้ร่างกายเราค่อยๆ กลับคืนสู่สมดุลอีกด้วย

ระยะเวลาของการวอร์มอัพ หรือคูลดาวน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งประเภทของกิจกรรมที่จะทำต่อไป ความหนักของกิจกรรมนั้นๆ อายุ และระดับความแข็งแรงของผู้ที่ออกกำลัง แต่โดยทั่วไประยะเวลาการวอร์มอัพ และคูลดาวน์ควรอยู่ที่ประมาณ 5-10 นาที

โดยทั่วไปการวอร์มอัพ หรืออบอุ่นร่างกายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1 การอบอุ่นร่างกาย เป็นการทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น หรือร้อนขึ้น

2 การยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เพื่อให้การเคลื่อนของข้อต่อเป็นไปอย่างสะดวก ไม่เกิดการฉีกขาด

ส่วนการคูลดาวน์นั้น หลังจากออกกำลังกายติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อจะเลิกออกกำลังกาย โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั้น ห้ามหยุดออกกำลังกายทันทีทันใด จะต้องค่อยๆผ่อนให้ร่างกายเย็นลงช้าๆ ให้มีระยะคลายอุ่น หรือคูลดาวน์ เนื่องจากขณะที่เราออกกำลังกายหนักๆ หัวใจก็จะบีบตัวในจังหวะที่เร็วและแรงขึ้น เพื่อรักษาสมดุลการไหลเวียนเลือดให้เป็นปกติ แต่ถ้าหากเราหยุดออกกำลังกายในทันทีแต่หัวใจยังเต้นเร็วและแรงอยู่ ทำให้เกิดการคั่งของเลือดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และกลับมาเลี้ยงหัวใจไม่ทัน ทำให้หัวใจขาดเลือดได้ ถ้าเป็นหนุ่มสาวผลที่เกิดจะมีน้อย แต่ถ้ามีอายุมากอาจเกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น หลังจากการออกกำลังกายอย่างหนักแล้ว ห้ามหยุดยืนนิ่งหรือนั่งลงในทันที ควรให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวไปอีกสักระยะหนึ่ง เช่น วิ่งช้าๆ หรือเดินต่อไปเพื่อให้กล้ามเนื้อได้หดตัว และหัวใจเต้นช้าลง เป็นการรักษาวงจรให้สมดุลต่อไปอีกระยะหนึ่ง