การท่องเที่ยว

วัดคูเต่าจังหวัดสงขลา

วัดคูเต่า เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดสงขลา และเป็นวัดที่มีศิลปกรรมฝีมือช่างท้องถิ่นดั้งเดิม ที่งดงามหาดูได้ยากยิ่ง ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม โดยเฉพาะศาลาวัดคูเต่าถือเป็นมรดกตกทอดทางศิลปกรรมอันล้ำค่า ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2554 จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก้)

วัดคูเต่า

วัดคูเต่า เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การก่อสร้างวัดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในประวัติวัดของกรมการศาสนาระบุว่า วัดคูเต่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2299 เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระอุปัชฌาย์แก้ว ร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดคูเต่าขึ้นที่บริเวณทางด้านตะวันออกของคลองอู่ตะเภา ตอนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เมื่อพระอุปัชฌาย์แก้วมรณภาพลงได้หยุดการก่อสร้างไประยะหนึ่ง ต่อมาพระอุปัชฌาย์หนูได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยช่างท้องถิ่น วัดคูเต่าผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2432 และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร โดยได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ใน พ.ศ. 2538 ภายในวัดประกอบด้วยอาคารเสนาสนะต่างๆ พี่มีศิลปกรรมแสดงฝีมือช่างท้องถิ่นอันประณีต โดยเฉพาะประติมากรรมปูนปั้นที่มีอยู่ในพระอุโบสถ กำแพงแก้ว และเจดีย์เป็นต้น งานปูนปั้นของวัดคูเต่าถือเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ในแง่ที่เป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ที่หาดูได้ยากนัก

วัดคูเต่าสงขลา

อุโบสถ และจิตรกรรมฝาผนังวัดคูเต่า
อุโบสถวัดคูเต่ามีโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และไม้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2446 มีกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ ตรงานกำแพงแก้วทั้ง 4 ด้าน มีซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนขาว ยอดเป็นจตุรมุข และสมศรีมาหน้าบันพระอุโบสถเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และพระพรหมทรงหงส์ มีลายนกและรูปสัตว์ประกอบ สองข้างประตูโบสถ์มีซุ้มคูหาเจาะลึกในผนังมีรูปปูนปั้นฤาษีซุ้มละองค์ ประดับหลังคาด้วยปูนปั้นมีลิงแบกอยู่กลางฐานหน้าบัน ที่มุมทั้ง 4 มุม ของฐานหน้าบันเป็นรูปครุฑแบก ลักษณะครุฑเป็นแบบพื้นบ้าน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อด้วยสำริด มีจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก