วิธีการเก็บเงินให้สำเร็จมีเงินอยู่มือ

March 13 | Posted by admin | การเงิน

เก็บเงินหลายคนที่คิดว่าอยากจะเก็บเงิน หรือมีเงินเก็บบ้าง แต่ก็ใช้จนหมดทุกทีไป หรือเก็บไม่สำเร็จนั่นเอง วันนี้เราก็มีวิธีการเก็บเงินให้สำเร็จมาฝากกันค่ะ อนาคตจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น จะทำได้อย่างไรนั้นไปดูกันค่ะ

1 เปิดบัญชีเงินฝากประจำ การฝากประจำจะเป็นตัวช่วยบังคับเรื่องการใช้จ่ายได้ จะไดมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

2 ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย จะช่วยให้รู้ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ อะไรบ้าง ซึ่งจะทำให้มองเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนที่เราใช้เงินไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ และจะช่วยให้เราใช้จ่ายได้อย่างประหยัดขึ้น

3 แบ่งเงินสำหรับของไม่จำเป็น ถ้าหากคิดว่าอยากได้มากแม้จะรู้ว่าไม่ใช่ของจำเป็นก็ให้แบ่งเงินประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายรับ สะสมจนครบแล้วจึงค่อยซื้อของสิ่งนั้น อย่านำเงินที่จำเป็นต้องใช้หรือเงินเก็บไปซื้อ

4 อย่าเก็บเงินพิเศษในกระเป๋าสตางค์ เพราะอาจจะใช้จนหมดโดยไม่รู้ตัว หากได้เงินพิเศษมาให้จดในบัญชีรายรับรายจ่าย และเก็บเงินนั้นไว้เผื่อในยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้จะต้องมีความตั้งใจจริงที่จะเก็บ และอย่าชักเข้าชักออก เพราะจะทำให้นำเงินไปใช้จนหมดไม่มีเหลือเก็บได้ค่ะ

Comments Closed

Comments are closed.