การศึกษา

สายพันธุ์ไก่ชนไทยมีอะไรบ้าง

ไก่ชนไทย ปรากฏอยู่ในวิถีชิวิตไทยมาเนิ่นนาน มีทั้งที่อยู่ในนิทานและพงศวดาร เช่น นิทานเรื่องนางสิบสอง พระรถเสนมีไก่ชนสองตัวมีความสามารถชนชนะไก่เจ้าเมือง หลักฐานพงศาวดารปรากฎเรื่องราวการชนไก่ของสมเด็จพระนเศวรกับพระมหาอุปราชแห่งหงสาวดีครั้งยังประทับอยู่ในฐานะเชลยศึกที่พม่า ซึ่งถูกหยิบยกมาพูดถึงอยู่ทุกครั้งไปเมื่อมีการกล่าวถึงเรื่องราวของไก่ชนไทย ไก่ของพระองค์คือไก่ชนสายพันธุ์ไทยที่เรียกว่า ไก่เหลืองหางขาว หรือไก่พระเจ้าห้าพระองค์

ไก่ชนไทย

แต่ละภาคแต่ละซุ้มไก่ชนมีความนิยมในสายพันธุ์ไก่ชนที่แตกต่างกันไป สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยได้รับรองไก่ชนพันธุ์ไทยมีทั้งหมด 10 สายพันธุ์ ได้แก่
1. เหลืองหางขาว
2. ประดู่หางดำ
3. เขียวหางดำ
4. เทาหางขาว
5. นกแดงหางแดง
6. ทองแดงหางดำ
7. นกกดหางดำ
8. ลายหางขาว
9. เขียวเลาหางขาว
10. ประดู่เลาหางขาว

ไก่ชนแต่ละประเภทมีลักษณะเด่นและความงดงามแตกต่างกันไป แต่ชื่อที่คุ้นหูและได้ยินบ่อยที่สุดเห็นจะได้แก่ ไก่ชนไทยพันธุ์เหลืองหางขาว พระเจ้าห้าพระองค์ นอกจากความงดงามแล้ว ผู้เลี้ยงไก่เชื่อกันว่านี่เป็นไก่เจ้า หากมีลักษณะครบตามตำราโบราณนอกจากจะสวยงามแล้วโบราณเชื่อว่าจะให้โชคกับผู้เลี้ยงผู้ครอบครอง

ไก่เหลืองหางขาว มีต้นสายอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนพระนเรศวรมหาราช ตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า ไก่ชนสายพันธุ์ไทยแท้ที่จริงก็คือไก่บ้าน ไก่ป่า พัฒนาสายพันธุ์โดยชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เลี้ยงมาตั้งแต่อดีต สืบทอดมาจนปัจจุบัน คนโบราณเลี้ยงไว้ติดบ้านใช้ประโยชน์หลายทอง กินเนื้อ กินไข่ ยามว่างจากงานสวนก็ล้อมวงตีไก่เป็นกีฬาพื้นบ้านพื้นถิ่น

ที่มา : วารสารวัฒนธรรม ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2559