การศึกษา

สาเหตุของการเกิดสัตว์เผือก

 

สัตว์เผือกหรือสัตว์ที่สีลักษณะผิดปกติในตัว จนทำให้สีปกติของสัตว์เปลี่ยนเป็นสีขาวนั้น เกิดจากยีนด้อยที่มีอยู่ในพันธุกรรม ซึ่งลักษณะเผือกของสัตว์จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ การเกิดเปลี่ยนแปลงแบบสมบูรณ์ และแบบเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางส่วน

 

ารเกิดสัตว์เผือกแบบสมบูรณ์นั้น จะทำให้สัตว์ตัวนั้นมีสีขาวหมดทั้งตัว ไม่แสดงสีใดอออกมาให้เห็นเลยแม้แต่ดวงตา แต่บางครั้งอาจมองเห็นว่าสัตว์เผือกมีตาสีแดง เนื่องจากแสงที่ผ่านดวงตาจะสะท้อนผ่านเส้นเลือดออกมา ทำให้มองเห็นว่าตาเป็นสีแดง แต่ก็สัตว์เผือกบางตัวที่ไม่สะท้อนแสงสีแดงที่ดวงตาเช่นกัน

การเกิดสัตว์เผือกแบบเฉพาะบางส่วน เนื่องจากยังมียีนเด่นตัวอื่นๆข่มยีนด้อยความเผือกเอาไว้ ทำให้สีขาวไม่ปรากฏออกมาทั้งหมด

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสัตว์เผือกจะถูกมองว่า สวย แปลก หายาก และถูกซื้อไปสะสมเพื่อความโก้หรู แต่แท้จริงแล้ว สัตว์เผือกเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนแอในตัวเองสูง มีภูมิคุ้มกันโรคทางธรรมชาติน้อย ดำรงชีวิตและหลบหลีกศัตรูยากกว่าสัตว์ปกติ สัตว์เผือกจึงเป็นสัตว์ที่ต้องการการดูแลมากกว่าปกติ เพื่ออายุที่ยืนยาวของพวกมัน

Leave a Reply