ธุรกิจ

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีดังต่อไปนี้

1.       ขนาด น่าจะยืดหยุ่นได้บ้าง เรื่องนี้ต้องปรึกษาร่วมกับโรงพิมพ์ในการใช้กระดาษว่าจะใช้ขนาดเท่าใดจึงจะลงตัวกับขนาดของกระดาษที่ทางโรงพิมพ์หรือโรงงานกล่องมีอยู่ในขนาดที่เป็นมาตรฐาน กรณีนี้จะไม่ทำให้เสียกระดาษไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยังช่วยประหยัดราคาในการผลิตบรรจุภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย

2.       รูปแบบ ควรจะทันสมัยประกอบกันในลักษณะที่น้อยชิ้นที่สุด หรือเป็นชิ้นเดียวกันตลอดก็ยิ่งดี ออกแบบให้เกาะเกี่ยวกันโดยไม่ต้องใช้กาวจะเป็นการดีที่สุด โดยให้ล็อคกันได้ชิ้นต่อชิ้นในตัวเอง รับน้ำหนักได้มากพอตามต้องการและใช้วัสดุที่เบา ราคาถูกเป็นต้น

3.       สีที่ใช้ต้องคำนึงถึงสินค้านั้นๆด้วย ต้องกระทำให้ดูกลมกลืนกันให้มากที่สุดระหว่างรูปร่างของผลิตภัณฑ์กับรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนของการมองเห็นภายนอกโดยรอบ ประสานกลมกลืนกันของลวดลายตัวอักษรและสีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความน่าสนใจจากการมองเห็น จะช่วยส่งผลเกี่ยวกับความรู้สึกที่ดีต่อการส่งเสริมความมีคุณค่าสูงของผลผลิตที่บรรจุอยู่ภายใน

4.       วัสดุที่ใช้ควรเหมาะสมกับสินค้า ควรคำนึงถึงต้นทุนให้มาก วัสดุที่ดีหรือเลวเกินความจำเป็นจัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้น วัสดุที่มีคุณภาพดีราคาแพง ทำให้ต้นทุนสูงจึงต้องบวกส่วนเกินนี้เข้าไปในราคาขายผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพงโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น หากใช้วัสดุที่ไม่ดีคุณภาพต่ำราคาอาจถูก แต่จะไม่คุ้มกับความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในก็ได้ หรืออีกประการหนึ่งเมื่อลูกค้าสังเกตเห็นการบรรจุภัณฑ์ไม่ดี ก็อาจจะมีทัศนะไม่ดีต่อสินค้า หรือผลผลิตที่อยู่ข้างในได้ ซึ่งจะส่งผลต่อยอดการจำหน่ายเช่นเดียวกันจึงต้องพิจารณาวางแผนให้รอบคอบรัดกุม

Leave a Reply