ความปลอดภัย

ส่วนประกอบของไขควงและหลักการใช้งานไขควงด้วยความปลอดภัย

ไขควง เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับขันหรือคลายสกรูและสลักเกลียวที่ยึดไม้ พลาสติก หรือโลหะ ส่วนประกอบของไขควงแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

ด้าม (Handle) ใช้สำหรับจับ ทำจากไม้ โลหะ หรือพลาสติก

ก้านหรือแกน (Shank) ใช้สำหรับส่งแรงบิดไปยังส่วนปลาย ทำจากโลหะ มีลักษณะเป็นเหลี่ยมหรือกลม

ปากหรือปลาย (Blade) ใช้สอดหรือสวมเข้าไปยังร่องของหัวสกรูหรือสลักเกลียว ทำจากโลหะ ปากมี 2 แบบ คือ ปากสี่แฉก (Phillip) และปากแบน (Flat)

การใช้ไขควงด้วยความปลอดภัย ทำได้ดังนี้

 1. เลือกใช้ปากของไขควงให้เหมาะสมกับร่องของหัวสกรู หรือสลักเกลียว เช่น ปากสี่แฉก ร่องของหัวสกรู ต้องเป็นสี่แฉก ปากแบน ร่องของหัวสกรูต้องเป็นแบบกลม
 2. ความหนาของปากไขควงต้องพอดีกับร่องของหัวสกรู
 3. การจับไขควงสำหรับผู้ถนัดมือขวา ให้ใช้มือขวาจับด้าม ส่วนมือซ้ายจับที่แกน แล้วออกแรงบิดด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายเพียงแต่ประคอง ถ้ากำลังไม่พอให้ใช้ประแจปากตายช่วย
 4. ขณะที่ใช้งานไขควงต้องตั้งตรง หรือตั้งฉากกับหัวสกรู เมื่อต้องการคลายสกรูให้บิดไขควงทวนเข็มนาฬิกา และบิดตามเข็มนาฬิกาเมื่อต้องการขันแน่น
 5. ออกแรงบิดไขควงเท่านั้น ไม่ควรออกแรงกดมากเกินไป
 6. ไม่ควรถือชิ้นงานไว้ในมือขณะใช้ไขควง เพราะอาจพลาดถูกมือได้
 7. อย่าใช้ไขควงที่ชำรุด เช่น ด้ามแตกหรือร้าว ปากงอหรือบิดงอ
 8. การขันสกรูยึดชิ้นงานที่เป็นไม้ควรใช้เหล็กตอกหรือสว่านเจาะนำก่อน
 9. ปากไขควงและหัวสกรูต้องไม่มีน้ำมันหรือจาระบี
 10. ห้ามใช้ไขควงแทนสกัด เหล็กนำศูนย์ หรือเหล็กงัด
 11. ห้ามใช้ค้อนตอกที่ด้ามไขควง ยกเว้นไขควงที่ออกแบบมาให้ใช้ค้อนตอกได้
 12. การใช้ไขควงตรวจไฟตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ด้ามของไขควงที่เป็นฉนวนต้องไม่แตกหรือร้าว และไม่ควรใช้ตรวจสอบวงจรที่มีกระแสหือแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง
 13. ภายหลังใช้งานต้องทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง ปราศจากน้ำมันหรือจาระบี

Leave a Reply