กีฬา

เจ็ตสกี กีฬาทางน้ำสุตฮอต

เจ็ตสกี คือ เรือแข่ง หรือพาหนะที่ใช้เล่นกีฬาทางน้ำ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แถมมีนักกีฬาจ็ตสกีไทยไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับโลกมาไม่น้อย เพราะเจ็ตสกีเป็นกีฬาทางน้ำที่เล่นง่าย และปลอดภัย ถ้าว่ายน้ำเป็น ทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วน เพราะต้องใช้ร่างกายทั้งตัว ควบคุมเครื่องเล่น รวมถึงผู้เล่นต้องมีสมาธิและสติที่นิ่งเป็นอย่างยิ่งเจ็ตสกี

ประเภทของเรือเจ็ตสกี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

Ski – เรือเจ็ตสกีแบบยืน

Sport – เรือเจ็ตสกีแบบสปอร์ต (ผสมระหว่าเรือยืนและเรือนั่ง)

Runabout – เรือเจ็ตสกีแบบนั่ง

ส่วนขนาดของเครื่องยนต์แข่งขัน (ซีซี) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องยนต์ 800 ซีซี – 2 จังหวะ และเครื่องยนต์ 1200 ซีซี – 2 จังหวะ ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องยนต์ 4 จังหะ – 1600 ซีซี แต่ยังคงถูกจัดลงแข่งในประเภท 1200 ซีซี – 2 จังหวะ

ประเภทและระดับชั้นของนักกีฬา

เจ็ตสกีแบ่งระดับนักกีฬาดังนี้

Beginner นักกีฬาในขั้นเริ่มต้น

Novice นักกีฬาระดับมือใหม่ที่มีประสบการณ์แล้ว

Expert นักกีฬาระดับกึ่งอาชีพ

Pro นักกีฬาระดับมืออาชีพ

ในบางกรณีการแข่งขันจะอนุญาตให้นักกีฬาลงแข่งรวมขั้นกันได้ เช่น

Amateur นักกีฬาที่รวมขั้นระหว่าง Novice และ Expert

Pro-Am นักกีฬาที่รวมขั้นระหว่าง Expert และ Pro

ระดับของการปรับแต่งเครื่องยนต์แข่งขันมี 4 ประเภท ดังนี้

รุ่น Stock คือ โดยรวมแล้วเรือเจ็ตสกีจะต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงาน

รุ่น Limited สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ แต่ไม่สามารถ Modified ได้

รุ่น Open สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ – อะไหล่ และ Modified ได้

รุ่น Modified สามารถ Modified ได้อย่างเต็มที่ ภายใต้กฎการแข่งขันที่ปลอดภัย

การแข่งขันชนิดต่างๆ มีอยู่ด้วยกัน ๔ ประเภท ประกอบด้วย

Closed Course การแข่งขันที่หาผู้ชนะจาก ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก

Slalom การแข่งขันแบบจับเวลา

Free Style การแข่งขันแสดงท่าทาง

Endurance การแข่งขันระยะทางไกล

Closed Course การแข่งขันอย่างเป็นทางการ

การแข่งขันประเภทนี้มีกติกาและขั้นตอนการแข่งขันคือ ในแต่ละครั้ง จะจำกัดจำนวนเรือแข่ง มากที่สุด 12-18 ลำ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการแข่งขันในการแข่งขันรุ่นนั้นๆ กรีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากกว่า 18 คน หรือจำนวนที่กำหนด จะแบ่งกลุ่มทำการแข่งขันในรอบคัดตัว

ในส่วนของกติกาสนามแข่งขัน

นักกีฬาทุกคนจะต้องแข่งขันโดยการขับขี่ตามเส้นทางบังคับที่กำหนด (ทุ่นแดง-เลี้ยวซ้าย ทุ่นเขียว-เลี้ยวขวา) หากนักกีฬาคนใดเลี้ยวผิด หรือขับขี่ลัดทุ่น จะต้องวนกลับมาขับขี่ในเส้นทางที่ถูกต้อง โยให้ทางแก่เรือที่ขับขี่มาอย่างกระชั้นชิดแซงไปก่อน (บางสนามมีกติกาห้ามวนกลับในทุ่นที่เลี้ยวผิด แต่จะวางทุ่นพิเศษ เพื่อให้นักกีฬาที่ขับขี่ลัดทุ่น วิ่งไปอ้อมเพื่อแก้ไขการลัดทุ่นในรอบนั้นๆ) และหากนักกีฬาขับขี่ขวางเส้นทางดังกล่าว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย จะได้รับการลงโทษอย่างสูงสุด คือ การเชิญให้ออกจากการแข่งขัน สำหรับนักกีฬาที่ขับขี่ต่อไปโดยไม่วนกลับมาในเส้นทาที่ถูกต้อง หรือไม่ได้ไปเข้าทุ่นพิเศษ ในรอบนั้นๆ (ถ้ามี) ถือว่าได้ทำผิดกติกา และจะถูกลงโทษโดยการตัด 1 รอบการแข่งขัน ต่อการลัดทุ่น 1 จุด

อย่างไรก็ดี นักกีฬาที่มีอายุระหว่าง 14 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี การลงแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้