พัฒนาจิตใจ

ควรเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่

– ทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน แม้แต่ลูกพ่อ แม่เดียวกัน ก็ยังไม่เหมือนกัน แม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะคล้ายกัน แต่จิตใจก็ไม่เหมือนกัน

– บางคนเกิดมาก็ตายในท้อง ตายแต่เด็ก ตายเมื่อหนุ่มสาว ตายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ตายเมื่อแก่ ตายทรมาน ตายสงบ ตายโหง

– บางคนเกิดมาก็สุขสบาย มีกินมีใช้เหลือเฟือจนตาย บางคนก็สบายตอนเกิด ภายหลังก็ลำบาก บางคนลำบากตอนแรก ตอนหลังสบาย บางคนทำแต่ความดีก็ไม่มีความสุข บางคนทำแต่ความชั่วกลับได้รับยกย่อง มีเกียรติ คนนับถือ

สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไร ถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมเก่า ทุกสิ่งในวิถีชีวิตเราเกิดจากเราทำเอาไว้เอง วิบากกรรมเก่าจะดีหรือชั่ว ก็ยินดีรับทั้งหมดแล้วแก้ตามหลักธรรม

เรื่องการกระทำกรรมที่เห็นผลในปัจจุบัน และในอนาคตที่ว่า คนทำดีต้องไปสวรรค์ หรือคนทำชั่วต้องตกนรก ก็ยังไม่แน่เพราะมีกรรมเก่าในชาติก่อนๆ มาเป็นตัวแปรด้วย หรือกรรมใหม่ล่าสุดขณะที่ใกล้จะดับ จิตไปยึดเหนี่ยวสิ่งใดไว้ ก็ย่อมไปเกิดในที่นั้นก่อน คนสมัยก่อนจึงนิยมให้คนเจ็บใกล้จะตายระลึกถึงพระ และให้ทำบุญก่อนจะตาย แต่อย่างไรก็ตามกรรม คือการกระทำของทุกคน คือ ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว ที่เรียกว่า บุญ หรือ บาป เป็นกฎตายตัว ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้ เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น บางคนทำกรรมดีอยู่ แต่ได้รับผลชั่วนั่นก็เพราะผลแห่งกรรมชั่วในอดีตที่ทำไว้แรงมาก จึงแซงมาให้ผลก่อน แต่พอกรรมชั่วในอดีตให้ผลหมดแล้ว หรืออ่อนตัวลง กรรมดีก็ย่อมให้ผลบ้าง ในศาสนาพุทธ ไม่มีพรหมลิขิตหรือแล้วแต่ดวง เพราะดวงเป็นชื่อทางโหราศาสตร์ เป็นเรื่องของโลก ยังไม่แน่นอน แต่เรื่องของกรรมเป็นเรื่องแน่นอน เพราะวิถีชีวิตของมนุษย์ ไม่มีอะไรอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไปได้เลย ดังนั้นคนที่ทำกรรมดีอยู่แล้วแต่ได้รับผลชั่ว ก็อย่าได้ท้อใจ ขอให้ทำดีต่อไปเรื่อยๆ

– ทำดี ไม่เอาดี ไม่หวัง ไม่รอ ไม่อยากให้ใครชม

– ทำความดีเพื่อความดี ให้ผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของกรรม ไม่ใช่หน้าที่ของเรา เหมือนการปลูกต้นไม้ เรามีหน้าที่รดน้ำ ส่วนจะให้ดอกผลหรือไม่ เป็นหน้าที่ของต้นไม้ ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เพราะการทำดี แต่ถ้าทำดีแล้วผิดพลาด เราก็ไม่ทุกข์แต่เอามาเป็นบทเรียน

– ทำดี เพราะมันดี

ใครไม่เชื่อก็ไม่ว่า แต่การเชื่อย่อมจะก่อผลบวกสถานเดียว คือถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรม เราจะไม่กล้าทำชั่ว ทำบาป แม้ว่าความชั่วจะมีหรือไม่มีในชาติหน้า เราก็ไม่ได้รับผล คือเท่าทุน ไม่มีก็แล้วไปแต่ถ้ามีเราก็ไม่ต้องไปรับผลกรรมชั่ว แต่เราก็ควรจะทำความดีเผื่อไว้บ้าง ถ้าเกิดมีชาติหน้าและผลแห่งกรรมมีจริงเราก็สบาย ถ้าเกิดไม่มีในชาตินี้เราก็อยู่สบาย เพราะคนที่ทำความดีย่อมจะอยู่เป็นสุข

ที่มา : หนังสือทางธรรม

Leave a Reply