ความปลอดภัย

แหล่งกำเนิดความร้อนจากการเผาผลาญสารอาหาร การทำงานและความร้อนจากสิ่งแวดล้อม

ความร้อนเกิดจากหลายปัจจัย แหล่งกำเนิดความร้อนที่มีอิทธิพลต่อร่างกายของคน ประกอบด้วย ความร้อนจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารภายในร่างกาย ความร้อนจากการทำงาน และความร้อนจากสิ่งแวดล้อม

  1. ความร้อนจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย หรือเรียกว่า กระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) โดยปกติแล้วร่างกายจะเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงาน ซึ่งจะได้ผลผลิตคือ คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ ไนโตรเจน และพลังงานความร้อนออกมา ค่าความร้อนที่ถูกผลิตขึ้นมาสามารถวัดได้จากปริมาณออกซิเจนที่หายใจเข้าไป อัตราการเผาผลาญสารอาหารนี้ในแต่ละคนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างของขนาดร่างกาย การพัฒนาของกล้ามเนื้อ ความสมบูรณ์ของร่างกายและอายุ
  2. ความร้อนจากการทำงาน เมื่อคนเราออกกำลังกาย ทำกิจกรรมหรือทำงาน ก็จะทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นและผลิตความร้อนออกมามากขึ้นด้วย ซึ่งปริมาณความร้อนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ปริมาณงานหรือภาระงาน (Work load) ผู้ที่ทำงานหนักย่อยมีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายสูงกว่าผู้ที่ทำงานเบา
  3. ความร้อนจากสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้แก่ ความร้อนจากดวงอาทิตย์ และความร้อนจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

– ดวงอาทิตย์ ถือเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่ใหญ่ที่สุดที่โลกได้รับ กลุ่มบุคคลที่ต้องสัมผัสกับความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นประจำก็คือ กลุ่มคนที่ต้องทำงานหนักกลางแจ้ง เช่น กรรมกร ชาวนา ชาวไร่ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร ก็อาจได้รับความร้อนจากการส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านหลังตาหรือผนังอาคาร เป็นผลให้ตัวอาคารร้อนขึ้น ระดับความร้อนจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล ทิศทาง และเมฆหมอกต่างๆ ที่ปกคลุม ตลอดจนชนิดของโครงสร้าง สี ความขรุขระของผิว และคุณสมบัติการสะท้อนของพื้นผิวของหลังคาหรือผนังอาคารด้วย

– แหล่งกำเนิดความร้อนในอุตสาหกรรม มักเกิดมาจากเตาหลอม เตาเผา เตาอบ หม้อไอน้ำ และแรงดันไอในกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานที่ต้องทำงานในบริเวณใกล้เคียง

Leave a Reply