วิธีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างปลอดภัย

March 7 | Posted by admin | ความปลอดภัย

เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโรงแรมและรีสอร์ทเกือบทุกที่ล้วนแล้วแต่มีเครื่องทำน้ำอุ่นติดตังอยู่ด้วยทั้งนั้น และหลายบ้านก็มีเครื่องน้ำน้ำอุ่นเช่นกัน ซึ่งหากไม่ดูแล หรือใช้ไม่ถูกวิธีการอาจก่อให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน วันนี้เราจึงมีวิธีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างปลอดภัยมาบอกกันค่ะ

การเลือกซื้อ จะต้องเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ มีถังเก็บน้ำภายในเครื่อง ฉนวนหุ้ม และระบบตัดไฟ เลือกใช้สวิตซ์และส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องที่เป็นชนิดกันน้ำ มีฝาหน้าเป็นพลาสติกและฝาหลังเป็น จะช่วยลดอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ตลอดจนจะต้องมีคู่มือการใช้งานด้วย

การติดตั้ง จะต้องเลือกใช้บริการช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ เลือกใช้สายดินและสายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดตั้งเครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด ตัวตัดไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์ และจะต้องติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้สูงกว่าฝักบัว

การใช้งาน ไม่ควรใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขณะที่มีพายุ ฝน ฟ้าคะนอง เพราะหากฟ้าผ่ากระแสไฟจะไหลมาตามสายไฟ ทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดสวิตซ์ไฟทันที

การตรวจสอบ ควรทำการตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นจากช่างผู้ชำนาญอยู่อย่างเสมอ โดยเฉพาะเครื่องที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

บทความแนะนำ :

โรคลมปัจจุบันที่เกิดจากความร้อนหรือโรคฮีทสโตก (Heat stroke)
ส่วนประกอบของไขควงและหลักการใช้งานไขควงด้วยความปลอดภัย
ชนิดของประแจและการใช้งานประแจด้วยความปลอดภัย
ข้อพิจารณาในการจัดหาสถานที่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

Comments Closed

Comments are closed.