เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

ป่าโตนงาช้าง เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อ พ.ศ. 2521 มีสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกโตนงาช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปัจจุบันสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น แบ่งลักษณะป่าจากระดับความสูงของน้ำทะเล ได้เป็น 3 ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ในพื้นที่ต่ำ ป่าดิบชื้นเชิงเขา และป่าดิบเขา ส่วนสัตว์ป่าจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จำพวกนก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างยังประกอบไปด้วยหน่วยงานสำคัญอีก 2 หน่วยงาน คือ   1. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…

หลวงปู่ทวด อริยสงฆ์แห่งสยาม

หลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ เป็นพระอริยสงฆ์พี่มีอภิญญา (ความรู้พิเศษที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนา) และเล่าลือกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ที่พุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธามาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจวบจนปัจจุบัน หลวงปู่ทวด มีนามที่คนไทยกล่าวขานหลายนาม เช่น สมเด็จเจ้าพระโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งประวัติของท่านที่ปรากฏในเอกสารและคำบอกเล่ามักจะเน้นไปในทางที่เป็นตำนานเสียส่วนมาก ตามตำนานกล่าวถึงประวัติหลวงปู่ทวดว่า ท่านเป็นบุตรนายหูกับนางจัน ชาวบ้านวัดเลียบ ตำบลบีมล้วน อำเภอสทิงพระ (จะทิ้งพระ) จังหวัดสงขลา บิดามารดาของท่านเป็นผู้ตั้งมันในศีลธรรม เข้าวัดทำบุญและฟังธรรมเป็นประจำ เมื่อท่านอายุได้ 7 ขวบ บิดาได้นำไปฝากเป็นเศษสมภารจวง (ผู้เป็นลุง) เจ้าอาวาสวัดกกบีหลวง (วัดดีหลวง) เพื่อเล่าเรียนหนังสือ พออายุ 10 ห้าปี ก็ได้บวชเป็นสามเณร ด้วยความเป็นคนใฝ่รู้ สมภารจวงจึงนำไปฝากให้เล่าเรียนกลับสมเด็จพระชินเสนที่วัดศรีกูญัง (วัดสีหยัง ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด) จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อกับพระครูกาเดิม วัดเสมาเมือง เมืองนครศรีธรรมราช และได้อุปสมบทที่วัดนี้ มีสมเด็จพระมหาเถรปิยทัสสี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีฉายาว่า สามีราโม (แต่คนทั่วไปเรียกว่า เจ้าสามีราม) เจ้าสามีรามสนใจปฏิบัติธรรม และใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนแตกฉานทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระ ท่านตั้งใจจะไปศึกษาเล่าเรียนต่อที่กรุงศรีอยุธยา จึงขอโดยสารไปกับเรือสำเภาของนายอิน ชาวเมืองสทิงพระ ขณะที่เรือสำเภาแล่นมาถึงหน้าเมืองชุมพร เกิดคลื่นลมแรงต้องทอดสมออยู่…

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา หรือศาลหลักเมืองสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา หรือศาลหลักเมืองสงขลามีลักษณะเป็นอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีน จำนวน 3 หลัง ตั้งอยู่ที่ถนนนางงาม ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลาใหม่ที่ฝั่งบ่อยางซึ่งแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2385 พระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาจัดการฟังหลักชัยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักไชย ต้นหนึ่ง กับเทียนชัยเล่มหนึ่ง และโปรดเกล้าฯ ให้พระอุดมปิฎกออกไปเป็นประธานด้านพุทธพิธี พร้อมด้วยพระเถระฐานานุกรมเปรียญ 8 รูป และให้พระราชครูอัษฎาอาจารย์ เป็นประธานฝ่ายพิธีพราหมณ์พร้อมด้วยพราหมณ์ 8 นาย งานฝังหลักชัยครั้งนี้ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ได้จัดทำพิธีใหญ่ขึ้นกลางเมืองสงขลาโดยตั้งโรงพิธีสี่ทิศ ในวันประกอบพิธีได้จัดขบวนแห่หลักไม้ ชัยพฤกษ์กับเทียนชัยเป็นขบวนใหญ่มีทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้าร่วมในขบวนพิธี โดยอัญเชิญหลักไม้ ชัยพฤกษ์ไว้ที่ใจกลางเมืองสงขลา ซึ่งเรียกว่า “หลักเมือง” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2385 ภายหลังการฝังหลักเมืองแล้ว พระยาสงขลาได้จัดการสมโภชหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่ ในงานมีมหรสพฉลอง เช่น ละครหรือโขนร้อง งิ้ว ละครชาตรี (โนรา) พร้อมพิธีทางพระพุทธศาสนา ต่อมาจึงได้สร้างตึกคร่อมหลักเมืองไว้ 3 หลัง…

ปลาแซลมอน ปลาสองน้ำ

ปลาแซลมอน เป็นปลาที่ได้รับความนิยมนำมาบริโภคเพราะมีรสชาติที่ถูกปากและอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยทั่วไปในเนื้อปลามีโปรตีนประมาณร้อยละ 17 – 23 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ ทำให้ระบบการย่อยอาหารของเราไม่ต้องทำงานหนัก ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือส่วนต่างๆ ที่สึกหรอ และเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยเฉพาะไลซีน (Lysine) และทรีโอนิน (Threonine) ตลอดจนแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ และกรดไขมันจำเป็น โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า 3 อันได้แก่ EPA (Eicosapentaenoic acid) และDHA (Docosahexaenoic acid) ซึ่ง EPA และ DHA มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์โดยถูกนำมาใช้เป็นอาหารเสริม และใช้ในทางการแพทย์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและอัมพาต ลดการอักเสบ ของโรคไขข้อเสื่อมรูมาตอยด์ ลดอาการปวดหัวไมเกรนและปวดประจำเดือน เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและลดอาการของโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ยังพบว่า EPA และ DHA มีบทบาทในการควบคุมการตอบสนองการอักเสบผ่านการผลิตสารที่เรียกว่า Eicosanoids โดยในปลาแซลมอน พบปริมาณ EPA 492 mg/ 100 g ปริมาณ DHA 820 mg/ 100 g เมื่อเทียบกับปลานิลที่เป็นปลาน้ำจืดมีปริมาณ…

เห็ดทะเล และพรมทะเล คืออะไร

การเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงสัตว์ทะเล จำพวกปลาตัวน้อยใหญ่ ที่มีสีสันสวยงามต่างๆ เช่น ปลาการ์ตูน (clownfish) ปลาสลิดหิน (damselfish) ปลาผีเสื้อ (butterflyfish) ปลาสินสมุทร (angelfish) และสัตว์จำพวกกุ้งต่าง ๆ เช่น กุ้งพยาบาล (cleaner shrimp) กุ้งตัวตลก (Harlequin Shrimp) เป็นต้น แต่สำหรับในต่างประเทศนั้น ยังมีสัตว์ทะเลกลุ่มอื่น ๆ ที่นำมาเลี้ยงเป็นสัตว์ทะเลสวยงาม และใช้ในการจัดตกแต่งตู้อีกด้วย เช่น ปะการังแข็ง (hard-corals) ปะการังอ่อน (soft-corals) กัลปังหา (sea fans) ดอกไม้ทะเล (sea anemones) ฯลฯ ซึ่งสัตว์ทะเลเหล่านี้ เป็นสัตว์ที่ถูกจัดลำดับทางอนุกรมวิธาน ไว้ในไฟลัม ไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) สำหรับประเทศไทยนั้น การเลี้ยงสัตว์ทะเลที่อยู่ในไฟลัมนี้ เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากมีไว้ในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่สัตว์ทะเลในไฟลัมนี้ ยังมีเห็ดทะเล…

ทำอย่างไรให้ลูกออกมาผิวขาว

เด็กผิวขาว สำหรับคนไทยแล้วถือว่าน่ารัก น่าเอ็นดู พ่อแม่หลายคนจึงอยากจะมีลูกที่ขาวน่ารัก โดยพยายามปั้นแต่งกันตั้งแต่อยู่ในท้อง พยายามหาหนทางสารพัดวิธีที่จะทำให้ลูกเกิดมามีผิวขาวซึ่งมีความเชื่ออยู่มากมายในการทำให้ลูกผิวขาว เช่น กินน้ำมะพร้าว หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีดำ แต่ความจริงแล้วนั้นลูกจะออกมาตัวขาวหรือตัวดำ พันธุกรรม จากพ่อแม่จะเป็นตัวกำหนดสีผิวของลูก หากพ่อแม่ตัวขาว ลูกก็ออกมาก็จะขาวด้วย แต่หากพ่อแม่ตัวดำ ลูกก็จะออกมาดำ อย่างไรก็ตาม บางครอบครัวที่พ่อแม่ตัวดำ แต่ลูกออกมาขาว นั่นเกิดจากลูกได้รับยีนส์ด้วยที่แฝงอยู่ในตัวพ่อแม่นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะให้ลูกออกมาขาวอย่างใจไม่ได้ แต่ก็สามารถบำรุงผิวพรรณลูกให้มีสุขภาพดี ดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล เนียนนุ่ม น่าสัมผัสได้ โดยวิธีการรับประทานอาหารบำรุงผิวพรรณเป็นประจำ เช่นปลา ผักผลไม้ ธัญพืชต่างๆ และดื่มน้ำเยอะๆ นอกจากลูกจะมีผิวพรรณดีแล้วตัวแม่เองก็จะสุขภาพดีด้วย เนื่องจาก – เนื้อปลา ในเนื้อปลามีโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 นอกจากจะช่วยบำรุงสมองและพัฒนาการลูกน้อยแล้วยังสามารถช่วยปกป้องและซ่อมแซมเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปลาแซลมอน ปลาช่อน ปลากะพง ปลาทูน่า – ผักผลไม้ เพราะวิตามิน เกลือแร่ จะช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรงขึ้น ควรเลือกทานผัก ผลไม้สดๆ ปลอดสารพิษ เช่น ฟักทอง…

การเลือกธีมงานแต่งงาน ให้ถูกกาลเทศะ

ธีมงานแต่งงาน เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่คู่บ่าวสาวจะต้องตัดสินใจร่วมกัน จะต้องพิจารณาความเหมาะสม ทั้งกับกาลเทศะ ช่วงเทศกาลวันสำคัญ หรืองบประมาณที่มีอยู่ สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก ในการวางแผนธีมงานแต่งงานคือการเลือก “สี” ประจำงานแต่งงาน ต้องตัดสินใจว่าจะให้ออกมาเป็นแบบไหน เพื่อให้แขกที่มางานสามารถเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ได้เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกของตกแต่ง การออกแบบดีไซน์ส่วนประกอบต่างๆ ในงานด้วย การในเลือกธีมงานแต่งงานให้ทันสมัย ไม่ซ้ำใคร สามารถพิจารณาได้ดังนี้ พิจารณาเลือกสีที่เหมาะสมกับฤดูกาลและวันสำคัญ ความเหมาะสมนี้ต้องพิจารณาว่าฤกษ์ยามแต่งงานในช่วงฤดูกาลใด เช่น ฤดูฝน ฤดูร้อน หรือว่าฤดูหนาว ซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้สี นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงเทศกาลวันสำคัญด้วย เช่น วันปีใหม่ไทย วันปีใหม่สากล หรือวันวาเลนไทน์ ที่ใกล้เคียงกันในเดือนนั้น มาเป็นตัวช่วยพิจารณาธีมงานที่จะทำให้ดูน่าสนใจไม่ตกเทรนด์ พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงานแต่งงานที่เลือกไว้นั้นมีความสำคัญมาก ในการเลือกสีของธีมงานแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่กลางแจ้ง ในห้องโรงแรมหรู หรือจะเป็นกลางป่าธรรมชาติเขียวขจี ก็จะต้องเลือกตกแต่งสถานที่หรือธีมของงานให้เข้ากัน เพื่อให้งานแต่งงานดูโดดเด่นและเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ควรติดตามเทรนด์สีความทันสมัยด้วย งานแต่งงานที่เลือกใช้สีแบบเดียวกันตลอด หรือซ้ำกับคนอื่นๆ บ่อยๆ จะทำให้ดูตกเทรนด์หรือดูเก่าไปเลยซึ่งมันจะทำให้กลายเป็นงานแต่งงานที่น่าเบื่อ ดูไม่สดใส ซ้ำซากจำเจ จึงควรหาข้อมูลเทรนด์สีที่นิยมในปีนั้นๆ หรือในช่วงเวลานั้นว่าสีไหนที่กำลังมาแรง แล้วนำมาดัดแปลงแต่งแต้มให้งานสวยไม่ซ้ำใครจะช่วยให้งานแต่งงานกลายเป็นแฟชั่นที่มีเสน่ห์น่าประทับใจได้อีกด้วย