การสร้างภูมิุ้คุ้มกันโรค

โรค เป็นความเจ็บป่วยหรือผิดปกติของร่างกายและจิตใจ ผู้ที่เป็นโรคมักมีความทุกข์ วิธรป้องกันไม่ให้เป็นโรคก็มีอยู่หลายวิธี การสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ ภูมิคุ้มกัน หมายถึง สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย การสร้างภูมิคุ้มกันทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเ็ป็น ฉีด หรือ รับประทานเข้าไป แต่การจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ผลนั้น ควรได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ตามอายุ ดังนี้ อายุ การให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค แรกเกิด 1. ฉีดวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค 2. ฉีดวัคซีน HB1 ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ครั้งที่ 1 2 เดือน 1. หยอดวัคซีน OPV1 ป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1 2. ฉีดวัคซีน DTP1 ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 1 3. ฉีดวัคซีน HB2 ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ครั้งที่ 2 4 เดือน 1….