ควรเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่

– ทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน แม้แต่ลูกพ่อ แม่เดียวกัน ก็ยังไม่เหมือนกัน แม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะคล้ายกัน แต่จิตใจก็ไม่เหมือนกัน – บางคนเกิดมาก็ตายในท้อง ตายแต่เด็ก ตายเมื่อหนุ่มสาว ตายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ตายเมื่อแก่ ตายทรมาน ตายสงบ ตายโหง – บางคนเกิดมาก็สุขสบาย มีกินมีใช้เหลือเฟือจนตาย บางคนก็สบายตอนเกิด ภายหลังก็ลำบาก บางคนลำบากตอนแรก ตอนหลังสบาย บางคนทำแต่ความดีก็ไม่มีความสุข บางคนทำแต่ความชั่วกลับได้รับยกย่อง มีเกียรติ คนนับถือ สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไร ถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมเก่า ทุกสิ่งในวิถีชีวิตเราเกิดจากเราทำเอาไว้เอง วิบากกรรมเก่าจะดีหรือชั่ว ก็ยินดีรับทั้งหมดแล้วแก้ตามหลักธรรม เรื่องการกระทำกรรมที่เห็นผลในปัจจุบัน และในอนาคตที่ว่า คนทำดีต้องไปสวรรค์ หรือคนทำชั่วต้องตกนรก ก็ยังไม่แน่เพราะมีกรรมเก่าในชาติก่อนๆ มาเป็นตัวแปรด้วย หรือกรรมใหม่ล่าสุดขณะที่ใกล้จะดับ จิตไปยึดเหนี่ยวสิ่งใดไว้ ก็ย่อมไปเกิดในที่นั้นก่อน คนสมัยก่อนจึงนิยมให้คนเจ็บใกล้จะตายระลึกถึงพระ และให้ทำบุญก่อนจะตาย แต่อย่างไรก็ตามกรรม คือการกระทำของทุกคน คือ ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว ที่เรียกว่า บุญ หรือ บาป เป็นกฎตายตัว…