อันตรายที่เกิดจากอากาศเย็นเกินไปและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดสภาพความเย็น

การทำงานในสภาวะที่เย็นจัดนั้น ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปและอันตรายต่อร่างกายเฉพาะที่ เช่น ผิวแห้งและแตก เกิดการอุดตันของหลอดเลือด และเนื้อเยื่อตายเนื่องจากการขาดเลือด ฯลฯ แต่ยังมีผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้วย นอกจากนี้ ความเย็นจะทำให้การทำงานที่ต้องใช้ทักษะความคิดที่ซับซ้อนด้อยลง และสำหรับ งานที่ต้องใช้มือก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะความเย็นจะทำให้ความรู้สึกรับสัมผัสและความคล่องแคล่วว่องไวในการใช้มือลดลง และหากยังคงสัมผัสอุณหภูมิที่ต่ำลง ความเย็นจะลดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ และอาจทำให้เกิดอาการข้อติดแข็ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางด้านความคิดและจิตใจด้วย โดยความตื่นตัวกระฉับกระเฉงของผู้ปฏิบัติงานจะลดลง จากเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาในสภาวะการทำงานที่เย็นจัด โดยธรรมชาตินั้น ร่างกายจะมีกลไกในการรักษาระดับอุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย (Core body temperature) ให้คงที่ที่อุณหภูมิ ประมาณ 37 ºC (98.6 ºF) เพื่อให้กระบวนการทำงานของร่างกายสามารถสร้างพลังงานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ หรือทำงานได้ตามปกติ แต่กรณีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับความเย็น หรืออยู่ในสภาวะที่เย็น ก็จะมีการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายไปยังสิ่งแวดล้อมที่เย็นกว่า ด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การนำ การพา การแผ่รังสีความร้อน และการระเหยของเหงื่อ เมื่อร่างกายสูญเสียความร้อน จึงต้องมีการปรับตัวโดยเส้นเลือดจะหดตัวเพื่อรักษาความร้อนเอาไว้ ร่างกายจะสั่นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในร่างกาย การออกกำลังกายจะทำให้เมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้น เสื้อผ้าที่สวมใส่จะเป็นตัวห่อหุ้มเพื่อลดการสูญเสียความร้อน ทำให้ร่างกานสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้ อย่างไรก็ตาม กลไกการรักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความผิดปกติจากความเย็นได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ…