ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถยก

1. พนักงานขับรถยกต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา และต้องผ่านการอบรมการขับรถยกตามระเบียบต่างๆ 2. พนักงานขับรถยกต้องแต่งกายเหมาะสมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพงาน เช่น ใส่หมวกและรองเท้านิรภัย เป็นต้น 3. ตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกอยู่เสมอ โดยทำตารางเวลาไว้ชัดเจน ถ้าพบจุดชำรุดต้องซ่อมแซมทันที 4. ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ขับรถยก นั่งไปกับพนักงานขับรถยก 5. ห้ามผู้ปฏิบัติงานทำงานหรือยืนอยู่ใต้งารถยกขณะทำงาน 6. การใช้แผ่นรองหรือพาเลท ต้องได้มาตรฐาน แข็งแรง เหมาะกับงาของรถยก และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ชำรุดเสียหาย 7. เส้นทางการเคลื่อนย้ายวัสดุของรถยกต้องมีขนาดพื้นที่กว้างเพียงพอ และสะดวกในการขับขี่ ควรตีเส้นที่พื้นแบ่งไว้เป็นเส้นทางสำหรับรถยกโดยเฉพาะและควรติดกระจกนูนบริเวณทางแยกหรือมุมของอาคารที่มองไม่เห็น 8. พื้นบริเวณที่รถยกปฏิบัติงานควรมีความราบเรียบไม่ขรุขระ และแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่าของน้ำหนักรถยกรวมกับวัสดุที่ยก 9. บริเวณที่รถยกปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ 10. กรณีที่เป็นรถยกไฟฟ้าบริเวณที่ทำการชาร์ทแบตเตอรี่ควรแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และมีการระบายอากาศที่ดี