สารพิษในน้ำมันทอดซ้ำ

การใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายๆครั้ง จะทำให้น้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีเกิดเป็น “สารประกอบโพลาร์” ซึ่งสารนี้จะสะสมในร่างกายและมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ได้ จากการศึกษาโดยได้ทำการทดลองกับหนูทดลอง พบว่า สารประกอบโพลาร์เป็นสารที่ก่อการกลายพันธุ์และทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง เกิดเนื้องอกในตับ ปอด และยังก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดในหนูทดลองอีกด้วย ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรให้ความสำคัญต่อการใช้น้ำมันทอดอาหารให้ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของท่านได้ คำแนะนำในการใช้น้ำมันทอดอาหาร 1. การทอดอาหารที่ใช้ความร้อนสูงควรใช้น้ำมันที่มีความคงตัวสูง เกิดควันช้า เช่น น้ำมันปาล์ม 2. ควรซับน้ำมันส่วนเกินบริเวณหน้าอาหารดิบ เพื่อลดการแตกตัวของน้ำมัน ทำให้ชะลอการเสื่อมสลายของน้ำมันทอดอาหาร 3. ควรล้างทำความสะอาดกระทะหรือเครื่องมือทอดอาหารทุกวัน เนื่องจากน้ำมันเก่าที่ติดค้างอยู่จะไปเร่งการเสื่อมสภาพของน้ำมันใหม่ 4. ควรทอดอาการครั้งละไม่มากเกินไป ไม่ควรใช้ไฟแรงเกินไป และควรรักษาระดับอุณหถูมิให้คงที่ หากทอดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสปริมาณมากควรเปลี่ยนน้ำมันให้บ่อยขึ้น 5. ไม่ควรซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ ควรซื้อน้ำมันในภาชนะบรรจุมีฉลากผ่านการตรวจสอบจาก อย. ลักษณะไม่ขุ่น ภาชนะบรรจุมีสภาพปิดผนึกไม่มีรอยฉีกขาด 6. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำมากเกินไป หากน้ำมันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ ฟองมาก เป็นควันง่าย และเหม็นไหม้ ไม่ควรใช้ครั้งต่อไป 7. หลีกเลี่ยงการเก็บน้ำมันที่ทอดแล้วในภาชนะที่ทำจากเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง เพราะจะไปเร่งการเสื่อมสลายของน้ำมัน ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทในที่เย็นไม่โดนแสงสว่าง ที่มา : คู่มือเพื่อผู้บริโภค