ชนิดของบาดแผล

บาดแผลแบ่งได้หลายแบบ หากแบ่งตามลักษณะการถูกทำลายของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อจะแบ่งเป็น แผลปิด และแผลเปิด หากแบ่งตามการติดเชื้อจะแบ่งเป็น แผลสะอาด และแผลติดเชื้อ ชนิดของบาดแผลแบ่งตามการถูกทำลายของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ 1. แผลปิด (Closed wounds) มักเกิดจากของไม่มีคม หรือเกิดจากการกระแทกที่ไม่รุนแรง ทำให้เกิดรอยฟกช้ำ ผิวหนังไม่ฉีกขาด แต่เนื้อเยื่อหลอดเลือดใต่ผิวหนังแตก ทำให้เกิดห้อเลือด (Hematoma) ถ้าถูกกระแทกแรงมากอาจทำให้มีการหักของกระดูกหรืออวัยวะภายในบาดเจ็บได้ การปฐมพยาบาล ให้ประคบบริเวณบาดแผลด้วยผ้าเย็นหรือผ้าห่อน้ำแข็ง ห้ามนวดห้ามคลึง เพราะจำทำให้เลือดออกภายในมากขึ้น หลังจากนั้น 1 วันจึงประคบด้วยน้ำอุ่น เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและหายเร็วขึ้น แต่หากผู้ป่วยได้รับแรงกระแทกรุนแรงและมีอาการ ซึม ซีด อาจบ่งบอกถึงการตกเลือดภายใน ให้รีบนำส่งแพทย์เพื่อรักษาต่อไป 2. แผลเปิด (Open wounds) มีหลายลักษณะแล้วแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดแผล – บาดแผลถลอก (Abrasions) เป็นแผลที่เกิดจากการเสียดสีกับวัตถุที่มีพื้นผิวหยาบ บาดแผลมักจะมีรอยฉีกขาดของผิวหนังเพียงตื้นๆแต่มีหลายรอย อาจมีเลือดออกเล็กน้อย ถ้าพื้นผิวที่ทำให้เกิดแผลถลอกทีความสกปรก อาจทำให้แผลมีการติดเชื้อได้ การปฐมพยาบาล ให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสบู่จนสะอาดแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ – แผลถูกแทง (Punctures) เป็นแผลที่เกิดจากของมีคม เรียวยาว แผลมักจะเป็นรูเล็กแต่ลึก ความรุนแรงขึ้นอยู่กับความลึกของบาดแผล…