ไม่กล้าไปหาหมอ

ครูเดินผ่านมาเห็น ด.ช. เหน่ง นั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องเรียน จึงเข้าไปถามว่า ครู  :  ด.ช. เหน่ง เธอเป็นอะไร มานั่งร้องไห้ทำไมล่ะ ด.ช. เหน่ง  :  ผมเจ็บตาครับครู ครู  :  เจ็บตา แล้วทำไมไม่ไปหาหมอล่ะ ด.ช. เหน่ง  :  ผมไม่กล้าครับครู ก็เมื่อวันก่อนนี้ น้องชายผมเจ็บฟัน และไปหาหมอ หมอเค้าถอนฟันซี่นั้นทิ้งไปเลยครับ ครู